Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Home >> Library >> Bibliography >> Рік 1996
Рік 1996

Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету, видані у 1996 р.

 1. Римаренко Ю., Мироненко О. та ін. Абетка етнополітолога. — К., 1996. — Т 1.—224 с.
 2. Римаренко Ю., Мироненко О. та ін. Абетка етнополітолога. — К., 1996. — Т.2. — 235 с.
 3. Бабкин В.Д. Народ и власть. — К.: 1996.
 4. Бабкін В.Д. Український конституціоналізм: політологічний аналіз. — К.: Манускрипт, 1996. — 447 с.
 5. Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції (22-23 листопада 1996 року). — К.: Генеза, (НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Міністерство освіти України, Академія правових наук України), 1996. — 429 с. .
 6. Етнос, нация, общество / Відп. ред. Ю.Римаренко. — М., Віттан, 1996.
 7. Концепція розвитку законодавства України. Матеріали наук.-практ. конф. (Травень, 1996 р., Київ). — К., 1996. — 507 с.
 8. Коментар до Конституції України. — К., 1996. — 376 с.
 9. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Під ред. Ю.І.Римаренка. — К.: Генеза, 1996. — 924 с.
 10. Малышева Н.Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе. — К., 1996. — 231 с.
 11. Нова Конституція України: текст Основного закону. Огляд і коментарі (Коментарі В.Ф. Погорілко). — К.: Наук. думка, 1996. — 133 с.
 12. Правова держава. Щорічник наукових праць.(Ін-т держави і права НАН України). — Вип.7. — К., 1996. — 328 с.
 13. Семчик В.І., Шемшученко Ю.С., Бабенко С.Г., Погрібний О.О. Право власності в споживчій кооперації України / За ред. В.І. Семчика. — К.: ІДП НАН України, 1996. — 202 с.
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28