Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2011
Рік 2011

    Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету,
видані у 2011 р

1.Законодавство України:  проблеми та перспективи розвитку: Зб.наук.пр.Всеукр. наук.-практ. конф./ Київський ун-т права  НАН  України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. - К.: Вид-во Європейського університету, 2011. - 487 с. ISBN


2. Батіна І.А.  Теорія та практика перекладу:  навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011 - 84 С. ISBN 978-966-301-202

3. Наукові читання, присвячені пам"яті  В.М. Корецького:  Зб. наук. праць / Київський ун-т  права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. -
  ISBN
4. Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: монографія /Київський ун-т права НАН України/. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. - 295 с
. ISBN 978-966-301-214-3
5. Мала енциклопедія приватного права /за заг. ред. проф., Засл.юриста України Ю.Л.Бошицького, Київський університет права НАН України/. - К.: Вид-во "Кондор", 2011. - 362 с
6. Європейська  юридична  освіта  і  наука: матеріали  VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 16-18 жовтня 2011 р. / За заг. ред.  Ю.Л.Бошицького, Ф.Г.Ващука.- Ужгород: ЗакДУ
  ISBN 978-966-2075-20-5
7. Ухаль А.М., Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя:  Навч. посібник. - Київ: Видавництво Київського Університету Права,. 2011

8. Сучасні проблеми правової системи України:  збірник матеріалів ІІ  Міжнародної наук.-практич.конф.(24 листопада 2011 р., м.Київ)/ Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький  Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.), - Випуск 3. - К.: Вид-во Європейського університету, 2011. - 414 с.
 

 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28