Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2016
Рік 2016

  1. Piwowarski J.Uniformed Services' Ethics: Psychological, Social and Legal Aspects.–Lviv: SPOLOM, 2016. - 344 p.
  2. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 р.)- [редкол.: Ю. Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін.]. - Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. - 247 с.
  3. Сучасні     проблеми     правової     системи     України.     Збірник     матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. 26 листопада 2015 р. (м. Київ) / За заг.   ред.   Ю. Л.   Бошицького,   О. В.   Чернецької,   Н. О.   Армаш,   О. О.   Кваші, Л. Л. Кінащук В.В. Луця, О. О. Харчука. - Випуск 7. - Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. - 347 с.
  4. Європейська юридична освіта і наука. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. 13-14 листопада 2015 року/ ред. кол.: Бошицький Ю. Л, Петік О. В., Чернецька О. В., Лазур Я. В. - Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. - 186 с.
  5. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.-практ.конфер./ Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. - Рівне: РІКУП НАНУ, 2015 - 308 с.
  6. Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2015 р. (м. Київ). / За заг. ред. Ю. Л. Бошицького, О. В. Чернецької, Г. С. Семакова, П. Д. Біленчука. - Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016.-193 с.

     
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28