Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Home >> Вчена рада
Вчена рада

 

     Вчена рада є колегіальним органом управління Київського університету права Національної академії наук України, який розглядає найважливіші питання діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти і науки України згідно зі Статутом Університету.

 Вчена рада Університету: 


 • Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.
 • Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проект Статуту, а також зміни й доповнення до нього.
 • Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, завідувача бібліотеки, керівників філій.
 • Розглядає звіти деканів факультетів та завідувачів кафедр в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.
 • Обирає таємним голосуванням кандидатури на присвоєння вченого звання доцента та професора.
 • Ухвалює рішення про присвоєння почесних звань «Почесний професор Київського університету права», «Почесний доктор Київського університету права».
 • Розглядає питання щодо стану та напрямів розвитку освітньої, навчально-методичної та наукової діяльності, міжнародних зв’язків в Університеті.
 • Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури.
 • Розглядає та затверджує теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
 • Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.
 • Розглядає питання про висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак.
 • Рекомендує кандидатів з кращих студентів та аспірантів для отримання іменних стипендій.
 • Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу.
 • Ухвалює рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
 • Розглядає звіти про стан справ у структурних підрозділах Університету, в тому числі відокремлених структурних підрозділах.
 • Розглядає  та затверджує освітні програми та навчальні плани.
 • Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.
 • Розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення.
 • Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування.
 • Розглядає та ухвалює фінансовий план Університету.
 • Розглядає та затверджує звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Університету.
 • Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку.
 • Розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету.
 • Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

    Рішення Вченої ради набувають чинності через ухвали Вченої ради Університету, накази ректора Університету.

 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28