Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Administration >> Антонова Олена Михайлівна
Антонова Олена Михайлівна
Завідувач навчально-методичного відділу >>

Завідувач навчально-методичного відділу, кандидат економічних наук
Народилась 12 травня 1975 в місті Канів, Черкаська область. 
Місце проживання – Київ.

Освіта: 
1999 рік  Київська державна академія водного транспорту, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – інженер-економіст.
2009 рік  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом», кваліфікація – науковий співробітник, викладач ВНЗ, інженер в галузі інформаційної безпеки.
2018 рік  кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема кандидатської дисертації «Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України».
2016 рік  стажування в УжНУ «Інтеграція вищої освіти України в загальноєвропейський освітній простір».
2018 рік  підвищення кваліфікації в Інституті сучасних освітніх технологій «Новітні дидактичні засади викладання професійних дисциплін у малокомплектних студентських групах: методики, технології та світові практики».
2019 рік  Міжнародне стажування, Шуменський університет «Єпископа Костянтина Преславски», Факультет інформації, кваліфікації та освіти впродовж життя, м. Варна, Болгарія (Shumen University, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning, 9010, Varna, Bulgaria); «Актуальні тенденції університетської освіти в Європейському Союзі.
Досвід роботи: 
Загальний досвід роботи в галузі освіти – 22 років, зокрема: 
ВНЗ «Національна академія управління»
09.2018 – 06.2021 доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, начальник навчального відділу 
03.2018 – 09.2018 в.о. доцента кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, начальник навчального відділу 
12.2014 – 03.2018 заступник начальника навчального відділу, старший викладач кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін Державний університет телекомунікацій
09.2001 – 08.2014 завідувач підготовчого відділення, старший викладач кафедри Економіки Національний авіаційний університет
12.2000 – 09.2001 інженер І категорії Інституту заочного та дистанційного навчання Канівський судноплавний шлюз
01.1994 – 11.2000 бухгалтер


Перелік наукових публікацій. Фахові публікації в Scopus та WoS:
1. Antonova O. Privatisation in Ukraine as a deterrent to the innovative development of the national economy / Igor V. Paryzkyi, Pavlo V. Ivanchov, Olena M. Antonova // Estudios de Economia Aplicadathis link is disabled, 2021, 39(5) (Scopus)
2. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ / Антонова О.М. // Актуальні проблеми економіки №3(177)-2016. К.; НАУ, 2016 с. 117-126 Scopus, фахове, наукометричне видання)
3. Антонова О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства / Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №2(164)-2015. К.; НАУ, 2015. С. 189-194 (Scopus, фахове, наукометричне видання)
4. Antonova O. The problem of ensuring economic security of enterprise / Antonova O.M., Zhebka V.V // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, United States of America, 2015. – ISBN 978-0-9860467-9-7 p.156-159 (Thomson Reuters, наукометричне видання)
5. Antonova O. Monitoring and indicators of economic security system higher education institution / Antonova O.M., Zhebka V.V // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. P. 84-87. (Thomson Reuters, наукометричне видання)
Economic security in the system evaluation of the functioning of the enterprise / Antonova O., Zhebka V.V // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. P. 96-99. (Thomson Reuters, наукометричне видання)

Фахові публікації у вітчизняних виданнях:
1. Антонова О.М. Тіньова економічна діяльність, яка здійснюється з використанням фінансових пірамід: поняття та сутність / Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №1. 2021. К.; НАУ, 2021. С. 61-71 (фахове, наукометричне видання)
2. Антонова О.М. Дослідження впливу цифровізації банківництва на стратегічне управління банку / Антонова О.М., Цаплюк І.В., Блажей Л.В. // Актуальні проблеми економіки №11. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 35-42 (фахове, наукометричне видання)
3. Антонова О.М. Причини та наслідки послаблення економічної безпеки в умовах ринкової трансформації економіки України / Антонова О.М // Актуальні проблеми економіки №10. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 6-21 (фахове, наукометричне видання)
4. Антонова О.М. Основні загрози формування системи безпеки кредитної діяльності банків / Антонова О.М // Актуальні проблеми економіки №1. 2020. К.; НАУ, 2020. С. 55-75 (фахове, наукометричне видання)
5. Антонова О.М. Модель практичного застосування класифікації загроз економічній безпеці / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Актуальні проблеми економіки №1. – 2019. – К.; НАУ, 2019. С. 30-37 (фахове, наукометричне видання)
6. Антонова О.М. Корупція як внутрішня загроза економічній безпеці національної економіки України / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». – Т. ХІХ, Вип. 306. – М, ДонДУ, 2018. – С. 164-172. (фахове видання)
7. Антонова О.М. Протидія тіньовій економіці в системі забезпечення економічної безпеки України/ Антонова О.М.// Актуальні проблеми економіки №9. – 2018. – К.; НАУ, 2018. С. 13-22 (фахове, наукометричне видання)
8. Антонова О.М. Методи і моделі оцінки якості освітньої діяльності як складової економіки/ Антонова О.М. // Актуальні проблеми економіки №4. – 2018. – К.; НАУ, 2018. С. 57-72 (фахове, наукометричне видання)
9. Антонова О.М. Забезпечення економічної безпеки освітньої сфери в нових умовах фінансування / Антонова О.М. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – Випуск 5(61). – С. 33-42. (фахове видання) 
10. Антонова О.М. Стратегія забезпечення економічної безпеки закладів сфери вищої освіти/ Антонова О.М.// Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: наук. журн. – Вип. 5(11)2017. Ч.1. З. – С.43-49. (фахове видання)

Навчальні посібники:
1. Навчальний посібник Фінансовий менеджмент Жебка В.В., Антонова О.М. Урікова О.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2017. – 312 с. (Навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-2547 від 27.02.2012р.)
2. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Фінансовий менеджмент / Антонова О.М., Штань М.В., Неговська Ю.М., Сугак Т.М., Чередніченко Ю.В., Браславець О.Ю., Нам В.Г. /НАУ. К.: 2019. 164 с.
3. Практикум з фінансового менеджменту: Технологія фінансових розрахунків/ Антонова О.М. // НАУ. К.: 2019. 133 с

Наявність дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики (конференції)
1. Антонова О.М. Тіньові економічні явища у сфері вищої освіти України як загроза економічної безпеки держави / Антонова О.М. // / Антонова О.М. //  Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІХ-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 22-23 лютого 2021 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2021. С.26-31
2. Антонова О.М. Наслідки послаблення економічної безпеки в умовах трансформації ринкової економіки України / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 14-15 жовтня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2020. С.36-37
3. Антонова О.М. Механізм протидії тіньовій економічній діяльності, який здійснюються з використанням фінансових пірамід / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 25-26 червня 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ.  2020. С. 25-30
4. Антонова О.М. Економічна безпека та розвиток системи її забезпечення в умовах нових викликів і загроз / Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали VІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ - Pozeda, 20-21 лютого 2020 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2020. – С.61-68
5. Антонова О.М. Класифікація загроз економічній безпеці за секторами економіки / Антонова О.М. // Тез. доп. «Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society» [Thesis of the 7th International Scientific Seminar]. Kyiv-Venice-Verona, 15-18 грудня 2018 р. – С. 107-113
6. Антонова О.М. Інститути фінансово-економічних розслідувань та їх взаємодія в забезпеченні економічної безпеки/ Антонова О.М. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 15-17 лютого 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2019. – С. 29-32.
7. Антонова О.М. Механізм протидії легалізації тіньових доходів в системі забезпечення економічної безпеки держави / Антонова О.М. // Тез. доп. «Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society» [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Part 1] by M.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. – С. 6-9
8. Антонова О.М. Економічна безпека як складова національної безпеки України / Антонова О.М., Ільченко В.А. // Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 28-29 червня 2018 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2018. – С. 43-47
9. Антонова О.М. Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств зернової галузі / Антонова О.М., Кова М.Г. / Тез. доп. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали ІІ-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ, 12-14 жовтня 2018 року) / ВНЗ «Національна академія управління». – Київ: НАУ. – 2018. – С. 56-62
10. Антонова О.М. Основи формування фінансової складової економічної безпеки приватних закладів сфери вищої освіти в умовах виходу з кризи української економіки / Тез. доп. Бізнес в умовах ринкової економки: проблеми становлення та розвиток: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2017 р. – Львів. – Ч.1. – С. 30-32.
11. Антонова О.М. Загальна концепція економічної безпеки приватних закладів сфери вищої освіти / Тез. доп. Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2017 р. – Ужгород. – С. 71-73.
12. Антонова О.М. Система індикаторів оцінки рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів / Formation of knowledge economy as the basis for information society: 4th International Scientific Seminar, April 29 – 8 May, 2017. – Athens-Kyiv. – P. 22-26
13. Антонова О.М. Розвиток кадрового потенціалу вищого навчального закладу як умова забезпечення його економічної безпеки / Тез. доп. IV Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика] (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) / – К.; НУХТ, 2016 С. 392-393
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28