Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Administration >> Boyko Volodymyr Oleksandrovych
Boyko Volodymyr Oleksandrovych
gurina-dariya-petrivna.jpg
Вчений секретар, кандидат юридичних наук

Має дві вищі освіти (юридичну й економічну), багатий науково-педагогічній  та практичній  досвід у сферах управління персоналом, науково-педагогічної і правоохоронної діяльності.

  У 2002 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ та здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», у 2005 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Сфера наукових інтересів: судова експертиза, криміналістика, теорія криміналістичної профілактики та прогнозування.

Список наукових робіт Гуріної Д.П.:

1. Гуріна Д.П., Калініна І.В. Документ у криміналістиці: поняття та види. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2013. № 1082. Вип. 16. С. 263–265.

2. Калініна І.В., Гуріна Д.П. Роль слідчої та експертної профілактики у кримінальному судочинстві. Вісник ЛДУВС: Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. 2014. Спец. випуск № 1. С. 96–103.

3. Гуріна Д.П. Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх. Право і суспільство. 2015. № 4 (частина 3). С. 184–189.

4. Гуріна Д.П. Окремі аспекти підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 1 (52). С. 34–40.

5. Гуріна Д.П. Особливості експертної профілактики під час проведення економічних експертиз. Актуальні проблеми кримінального права та процесу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2015 р., м. Кривий Ріг). С. 28 – 31.

6. Гуріна Д.П. Закон України «Про дорожній рух»: етапи становлення та вплив на безпеку дорожнього руху. Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху : збірник матеріалів круглого столу (30 червня 2015 р., м. Кривий Ріг).  С. 7– 9.

7. Гуріна Д.П. Шляхи підвищення ефективності експертної профілактики. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства: збірник матеріалів круглого столу (5 листопада 2015 р., м. Київ). С. 48 – 51.

8. Гуріна Д.П. Безпека дорожнього руху: основні проблеми та шляхи вирішення. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (13 листопада 2015 р., м. Київ). С. 17 – 20.

9. Гуріна Д.П. Експертнa профілактика під час проведення економічних досліджень. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали  науково-практичної конференції (25 березня 2016 року, м. Київ), Ч. 2. С. 95 – 98.

10. Гуріна Д.П. Проблеми законодавчої регламентації експертної профілактики / Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2016 року, м. Київ). Ч. 2. С.91 – 93.

11. Калініна І.В., Гуріна Д.П. Особливості формування методики розслідування господарських злочинів, пов’язаних із підробленням документів. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Т. ХІХ. С. 139 145.

12. Гурина Д.П., Калинина И.В. Особенности назначения экспертизы по делам о хозяйственных преступлениях, связанных с подделкой документов. Традиции и перспективы развития криминалистической тактики : материалы  круглого стола  (13 апреля 2017 года, г. Минск). С. 156 – 160.

13. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні. Т. 2: монографія / за заг.ред. О.В. Балуєвої. Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. 2017. 260 с. (у співавторстві).

14. Гуріна Д.П. Запобігання злочинності серед засуджених з психічними відхиленнями. Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики: матеріали круглого столу (29 березня 2018 р., м. Київ). С. 25 – 29.

15. Гуріна Д.П., Негрич Н.М. Деякі аспекти обстановки вчинення завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2018 р., м. Київ – м. Маріуполь). С. 92 – 94.

16. Гуріна Д.П., Войтенко О.О. До питання про об’єкт судової економічної експертизи. Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-5 липня 2018р., м. Київ). К., 2018. С. 93 – 97.

17. Калініна І. В., Гуріна Д. П. До питання щодо компетенції та компетентності судового експерта у кримінальному провадженні. Криміналістика і судова експертиза.  2018. № 63. С. 195 – 203.

 

Learning process

Subscribe News


Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg