Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Administration >> Лісова Катерина Сергіївна
Лісова Катерина Сергіївна
Проректор з навчально-методичної роботи, кандидат історичних наук >>
losova.jpg
Проректор з навчально-методичної роботи, кандидат історичних наук
              Освіта:
У 2003 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю – «Історія» та здобула кваліфікацію магістр історії. У 2009 р. закінчила аспірантуру при цьому ж університеті.
    В 2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Дисертаційна робота на тему : «Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945рр.)». 
Відомості про досвід роботи : 
     З 2004 - 2010рр. – працювала викладачем всесвітньої історії в Київському радіомеханічному коледжі Національного авіаційного університету.
     З 2010 - 2011р – працювала на посаді заступника завідувача кафедри історії та теорії держави і права Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. 
     З 2011-2013 рр. – працювала на посаді декана стаціонарних та заочних форм навчання Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.
    З 2013 р. працює в Київському університеті права НАН України (КУП НАН України):  
-  2013- 2014 рр. - декан факультету заочно-дистанційного навчання КУП НАН України (у серпні 2014 р. – факультет був ліквідований). 
-  2014 - 2015 рр. - завідувач кафедри теорії та історії держави і права КУП НАН України.
-  2020 р. - дотепер завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін КУП НАН України.
 
Сфера наукових інтересів:
    Дослідження історії державності України українською науковою еміграцією (1920-1945 рр.), зародження та історія  політико-правової думку в Україні, історія становлення та розвитку української держави та її права, дослідження наукової спадщини українських правознавців та істориків права.
    Викладає навчальні дисципліни: історія України, історія держави і права України, історія вчень про державу і право.

Основні вагомі публікації останніх років:

1.  Лісова К.С., Коцур А.П. Історія державності  України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.): Монографія – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.П., 2011. – 202 с.

2.  Лісова К.С. Історико-правові дослідження в Ураїнському вільному університеті у Празі (1920-1930-х рр.)//Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10- річчю створення юридичного факультету НУБіП (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна). – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 57-59;

3.  Лісова К.С. М. Чубатий – видатний дослідник історії українського права// Закарпатські правові читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (9-10 квітня 2012 року, м. Ужгород) – Ужгород, 2012. – С. 60-63;

4.  Лисова Е.С. Исследование истории государства и права Украины советскими учеными-историками 1920-1980 гг.)// Советская культура: взгляд из современности: Материалы V Международной научной конференции (15-16 июня 2012 г., г. Санкт-Петербург) – Санкт-Петербург, 2012 – С.34-37; 

5.  Лісова К.С. Міжнародно-правова проблематика у науковому доробку українського вченого-правознавця М.М. Лозинського (1920-1930-ті рр..)//Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького:Зб. Наук. Праць/ Київ.унів. права НАН України; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші. – К.,; Видавництво Ліра – К., 2013. – С. 67-71

6.  Лісова К.С. Особливості правової традиції українського народу у науковому доробку українського вченого-правознавця Р. Лащенка//Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Зб. Матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 р. /Редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – К.:, Видавництво Ліра-К 2013. – С. 59-62;

7.  Дослідження історії українського права у 1920-х – на початку 1930-х років//Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького:Зб. Наук. Праць/ Київ.унів. права НАН України; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші. – К.,; Видавництво Ліра – К., 2014. – С. 63-65 

8.  Лисовая Екатерина Исследование государственно-правового развития Украины в Украинском Свободном Университете в Праге (1920-1940-е гг.) //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –UK NU Kosice, Slovakia, - Volume 2, No. 3/2014, - Р. 86 – 88

9.  Лісова К.С. Практика втілення їдеї парламентаризму у період діяльності Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.)//Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції: Зб. наукових праць /Редкол. Бошицький Ю.Л., Литвин М.Р., Соляр І.Я., Чернецька О.В., Ммихайленко О.В., Муравський О.І. – К.: Видавництво Ліра- К, 2015. – С. 121-124;

10.  Лісова К.С. Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917-1921 рр.)//Часопис Київського уніерситету права. – № 2. – С. 20-25;

11.  Лісова К.С. Центри дослідження історії державності України еміграції (1920-1945 рр.)//Гілея: науковий –збірник. Зб. наукових праць/Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 101 (10). – С. 48-51.

 

 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28