Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Library >> Foreign Literature Collection >> Книги, подаровані Чабою Варга
Книги, подаровані Чабою Варга
   Коротка біографічна довідка Чаби Варга

Varga, Shaba

Comparative Legal Cultess

Varga, Shaba


Jogrendszerek,  jogi  gondolkodásmódok az europai egységesülés perspektívájában:  Magyar körkép -  Europai Uniós Összefüggésben / Jogtudományi Intezet, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа.  – Budapest, MTA,   2009. – 283 O.

Варга Ч.

Правові системи, правове мислення в перспективі об’єднаної Європи: Угорщина в цифрах у контексті Європейського Союзу. – Будапешт, МТА, 2009. – 283 с.

Varga, Shaba

Jogrendszerek,  jogi  gondolkodásmódok az europai egységesülés perspektívájában:  Magyar körkép - Europai Uniós Összefüggésben . -  Budapest,  Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа,  2009. – 283 О.

Варга Ч.

Правові системи, правове мислення в перспективі об’єднаної Європи: Угорщина в цифрах у контексті ЄС. – Будапешт, 2009. – 283 с.

Európai  Joges  Jogfilozófia:  Кonferenciatanulmányok az Európai Integracio Ötvenedik Évfordulójának ünnepére  / Szerksztette Paksy Máté,  Jogfilozófiak szerkeszti Varga Shaba. -   Budapest, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék  Könyvkiadójа,   2008. -  397 O.

Європейська конференція з питань законодавства та судової практики:  до 50-ї річниці  святкування європейської інтеграції / За ред. Ч. Варга. – Будапешт, 2008. – 397 с.
Jog és Filozofia:  Antológia a Század Els? Felének Kontinentális Gondolrodása Köréb?l/   Szerkesztette Varga Shaba. -   Budapest,  1998. -  238 O.

Право і філософія: Антологія філософії права першої половини століття  / За ред. Ч. Варга. – Будапешт, 1998. – 238 с.
Варга, Чаба. Право. Теория и философия: публикации проекта сравнительного исследования правовой  культуры юридического университета им. Этвэша Лоранда. – Будапешт, 1994. – 281 с.

     
Книга присвячена питанням взаємозв'язку права та політики, необхідності впровадження самостійної правової політики в Угорщині, систематизації та кодифікації законодавства, питанням кодифікації в європейських та азіатських  країнах народної демократії та рекодифікації як типовій ознаці соціалістичної кодифікації.

Volkmar Gessner,Armin Hoeland, Csaba Varga. European legal cultures.

England,  Dartmouth publishing company limited, England, 1996. – 567 Р.

     
Книга присвячена питанням європейської правової культури, спільним та  відмінним рисам у праві країн, що входять до Європейського Союзу. Особлива увага звертається на розвиток правової думки в європейських країнах, розвиток прецедентного права в англо-американській правовій системі та систему прийняття рішень в романо-германській системі права. Також автори звертають увагу на західну модель управління та роль права у європейській інтеграції.
Csaba Varga. Transition? To rule of law? – Hungary,  Kráter Múhely Egyes?let, Pomáz. – 2007. – 292 Р.

     
У книзі розкрито питання верховенства права як принципу, що демонструє прагнення будь-якої європейської держави будувати свою правову систему на основі принципів, що визнаються фундаментальними для будь-якого демократичного суспільства вже протягом кількох століть.

Csaba Varga. Transition to rule of law. On the Democratic Transformation in Hungarу: Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvos University and of the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences. – Нungary, Budapest, 1995. – 190 Р.

     
Книга присвячена історичним питанням розвитку права в Угорщині, демократичним перетворенням та встановленню правових відносин, розвитку конституційного права Угорщини.
Csaba Varga. Law and philosophy. Selected papers in Legal Theory: Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvos University in Budapest. – Нungary, Budapest, 1994. –  530 Р.

     
Книга присвячена питанням права та філософії, макросоціологічної теорії  в праві, співвідношенням права та моралі. Особлива увага звертається на правовий звичай як джерело права, підстави його виникнення та розвитку.
Наукові статті професора  Чаби Варга:
1. Varga, Csaba  On rule of law and codification chalalenged / Csaba Varga // Graduate School of law, 2007. – Р. 167-214 р. – Відб.
Публікація присвячена питанню верховенства права та кодифікації нормативно-правових актів вУгорщині.
2. Varga, Csaba  Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer? Time and law? Is it the nature of law to last / Csaba Varga // Bruylant Bruxelle, 2005. – Р. 214-224. – Відб.

У статті  розкрито питання виміру права у часі, висвітлені норми права, які історично були першими та в подальшому вплинули на сучасний розвиток правових норм.
3. Varga, Csaba  On transfers transition and renovation of law / Csaba Varga // Hungary's Legal Assistance Experiences in the Age of Globalization, 2006. – Р. 211-312 р. – Відб.


Наукове видання присвячене регулюванню питання виникнення зміни та оновлення правових норм в межах  романо-германської  правової системи.

4. Varga, Csaba  Modernisation of law and its codificational trends in the afro-asiatic legal development / Csaba Varga // Institute for world economics of the Hungarian academy of sciences, 1976. – 45 р. – Відб.
У виданні досліджуються питання модернізації правових норм та розвиток права в азіатських країнах та країнах Африки.


5. Varga, Csaba  The preamble:A question of jurisprudence / Csaba Varga // Academiae Scientiarum Hungariarum, 1971. – Р. 102-127. – Відб.
Стаття присвячена теорії держави, розкрито поняття преамбули до закону, досліджується питання її нормативності та теоретичного змісту.
6. Varga, Csaba  Archives de philosophie du droit. T. XVII / Csaba Varga // Extrait, 1973. – Р. 216 -240. – Відб.
Стаття присвячена концепції права та філософії та питанням методологічного формування концепції юриспруденції.
7. Varga, Csaba  Rechtskultur-Denkkultur / Csaba Varga // Sonderdruck, 1976. – 13 р. – Відб.
Стаття присвячена питанням правової культури в в угорському законодавстві.
8. Varga, Csaba  Institutions as Systems / Csaba Varga // Academiae Scientiarum Hungariarum, 1991. – Р. 168-178. – Відб.
Стаття досліджує питання розвитку системи права та інституцій в Угорщині.
9. Varga, Csaba  RIFD Rivista internazionale di filosofia del diritto / Csaba Varga // Estratto, 2011. – Р. 314- 344. – Відб.
Стаття присвячена філософії та розвитку європейського права, принципам та системі європейського права.
10. Varga, Csaba  Acta Juridica Hungarica / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2007. – Vol.48. – Р. 96-113. – Відб.

У статті досліджуються актуальні питання порівняння правових культур різних європейських країн.
11. Varga, Csaba  Law, Understanding of law, Application of law / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2010. – Р. 98-108. – Відб.
У публікації основа увага зосереджена на питаннях права, розуміння права та застосування права і закону.

12. Varga, Csaba  Alternative methods in the education of philophy of law and the importance of legal philosophy in the legal education / Csaba Varga // Franz Steiner Verlag. – 2010. – Р. 50-60. – Відб.
Стаття розкриває питання філософії та навчальної правової філософії в Угорщині та альтернативні методи навчальної філософії в Туреччині.


13. Varga, Csaba  Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit / Csaba Varga, Raimund Jakob, Lothar Philipps,  Erich Schweighofer // LIT. – 2007. – Р.177-183. – Відб.
Стаття присвячена питанням утвердження справедливості та законності в Угорщині.

14. Varga, Csaba  Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit / Csaba Varga, Raimund Jakob, Lothar Philipps,  Erich Schweighofer // LIT. – 2007. – Р. 119-125. – Відб.
У статті розкрито принцип справедливості як основи для забезпечення якісного життя людства.


15. Varga, Csaba  Judicial Black-box and the rule of law in the Context of European Unification and Globalisation / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest, 2008. – Р. 447-480. – Відб.
У публікації досліджуються  принцип верховенства права в контексті європейської інтеграції та глобалізації.


16. Varga, Csaba  Doctrine and technique in law / Csaba Varga // Iustum Aequum Salutare. – IV. –  2008. –  Р.23-27. – Відб.
У виданні розкрито питання права, правової політики та застосування правової техніки.

17. Varga, Csaba  Rule of law- at the crossroads of challenges / Csaba Varga // Iustum Aequum Salutare. Т. IV. – 2008. – Р.73-88. – Відб.
Cтаття присвячена проблематиці утвердження верховенства права в Угорщині.


18. Varga, Csaba  Rule of law between the Scylla of Imported Patterns and the Charybdis of Actual Realisation / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest. – 2005. – Р.1-11. – Відб.
Стаття присвячена фактичному виконанню  та втіленню принципу верховенства права в практичній діяльності.


19. Varga, Csaba  ARSP / Csaba Varga // Franz Steiner Verlag. –  Vol.91. –  2005. – Р. 84-95. – Відб.
У виданні досліджуються питання соціальної філософії права та імплементації правових норм
.
20. Varga, Csaba  RIFD Rivista internazionale di filosofia del diritto / Csaba Varga // Estratto. –  № 4. – 2004. – Р. 692-707. – Відб.
У публікації зосереджено увагу на правовій системі Угорщини, питанням її розвитку і вдосконалення.

21. Varga, Csaba  Rechtstheorie. On different  legal cultures, Premodern and Modern States, and the rule of  law in Western and Eastern Europe / Werner Krawietz, Csaba Varga. Rechtstheorie // Berlin, Duncker&Humblot. – 2002. – Р. 516-531. – Відб.

Стаття присвячена питанням верховенства права в країнах Західної та Східної Європи.

22. Varga, Csaba  Validity / Csaba Varga // Akadèmiai Kiadò, Вudapest, 2000. – Р.155-166. – Відб.
Наукова праця присвячена питанням дійсності правових норм у законодавстві європейських країн.

23. Varga, Csaba  Verfassungsstaat, Stabilität, und Variabilität des rechts im modernen Rechtssystem / Csaba Varga // Rechtstheorie. – Berlin Duncker&Humblot. – 1995. – Р. 415-424. – Відб.
У публікації розкриваються питання правової держави, стабільності і змінам у  праві.

24. Varga, Csaba  Zeitschrift für Logik, Methodenlehre Kybernetik und Soziologie des Recht / Csaba Varga // Rechtstheorie. –  Berlin, Duncker&Humblot. –  1992. – Р. 396-404. – Відб.
У виданні розкрито питання розвитку логіки, методології кібернетики і соціології права.

25. Varga, Csaba  The building up of a rule of  law structure on the ruins of a regime based upon the denial of a law in Central Europe  / Csaba Varga // Aristotle University of Thessaloniki. –  1994. – Р. 220-239. – Відб.
У публікації досліджуються питання зростання рівня законності в країнах Центральної Європи.
26. Varga, Csaba  Transformation to Rule of Law from No-Law: Societal  Contexture jf the Democratic Transition in Central and Eastern Europe / Csaba Varga //Сonnecticut Journal of international law. – Vol.8, №3. – 1993. – Відб.

Стаття присвячена питанням трансформації принципу верховенства права та демократії в країнах Східної та Центральної Європи.
27. Varga, Csaba  The Non-Cognitive Character of the Judicial Establishment of Facts / Cs. Varga // Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1990. – № 32 (3-4). – P. 247-261. – Відб.
Стаття досліджує некогнітивний характер встановлення юридичних фактів.
29. Varga Csaba. Codification on the Threshold of the Third Millennium / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (2). – P. 89-117. – Відб.
Стаття присвячена кодифікації законодавства  в передвір’ї третього тисячоліття.

30. Varga Csaba. Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law  / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2007. – № 48 (4). – P. 401-410. – Відб.
У статті досліджується цивільне та звичаєве право: в чому відмінності? Питання логіки і права.
31. Varga Csaba. Theory and Practice in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (4). – P. 351-372. – Відб.
Стаття присвячена загальним питанням теорії і практики права.
32.Varga Csaba.  Responsabilité et moralité ou les buts et les moyens en droit   La responsabilité des personnes moralesdans le contexte de l’activité de codification en droit / Csaba Varga //  Université  Petru Major de Tirgu Mure? Sovata. – 2009. – le   26-28 novembre. – Відб.
Стаття розкриває проблеми відповідальності та моралі, мету і засоби в галузі права.
33. Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія / Ч. Варга // Право України. – 2011. – 8. – С. 99-108. – Відб.
34. Varga Csaba  The Non-Cognitive Character of the Judicial Establishment of Facts / Csaba Varga // Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1990. – № 32 (3-4). – P. 247-261. – Відб.
В статті досліджується некогнітивний характер встановлення юридичних фактів.
35.Varga Csaba  Codification on the Threshold of the Third Millennium / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (2). – P. 89-117. – Відб.
Стаття присвячується кодифікації  в передвір’ї третього тисячоліття.
36. Varga Csaba  Differing Mentalities of Civil Law and Common Law? The Issue of Logic in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2007. – № 48 (4). – P. 401-410. – Відб.
Стаття вивчає відмінності в цивільному  та звичаєвому праві та взаємозв’язок питань логіки і права.
37. Varga Csaba. Theory and Practice in Law / Csaba Varga // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2006. – № 47 (4). – P. 351-372. – Відб.
В статті досліджуються питання теорії і практики права.
38. Варга Ч.  Правова доктрина: методологія та онтологія /Ч. Варга // Право України. – 2011. – № 8. – С. 99-108.
Правничі журнали Угорщини,  подаровані  Ч.Варга:
1.Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2011. – Vol. 12, № 44. – 175 Р.
У виданні розкрито якісні характеристики демократії, відображена проблема вибору між демократією та законністю в Угорщині, відображені основні школи демократії та розвиток дипломатії  і міжнародної політики в Угорщині.
2. Central European Political Science Review.  – Budapest : Pannonia-Print. –     2011. – Vol. 12, № 43. – 156 Р.
У журналі розкриваються питання конституційного процесу, важливості перегляду Конституції Угорщини, формування та прийняття нової Конституції. Окрема увага зосереджена над питаннями системи соціального захисту  в Литві.
3. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 42. – 145 Р.
У цьому номері висвітлюється питання інтеграції та асиміляції національних меншин, політичні процеси в Албанії та питання верховенства права та місця Угорщини Європейському парламенті.
4. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 40. – 209 Р.
Видання присвячене теоретичному та концептуальному розвитку юстиції в Угорщині, поняттям консерватизму та  революції 1956 року та проведенню конституційної реформи в Угорщині.
5. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2010. – Vol. 11,  № 39. – 188 Р.
У журналі розкрито питання розвитку демократії у Словенії протягом 1990- 2000 років,висвітлюється думка про демократичні коливання України між Сходом та Заходом протягом 1990-2000 років, питання комунізму та посткомунізму в Республіці Угорщина.
6. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2009. – Vol. 10,  № 35. – 170 Р.
Видання присвячене налагодженню дружніх стосунків між країнами Східної та Західної Європи та австро-угорським культурним і науковим відносинам після ІІ Світової війни(1945-1948) та підтримці дружніх стосунків між Аргентиною і Угорщиною (1945-2003).
7. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2009. – Vol. 8,  № 30. – 160 Р.
У виданні розкрито питання минулого, теперішнього і майбутнього для підтримки дружніх відносин між Італією та Словенією та встановленню дипломатичних і культурних відносин  в період 1945-1948 років.
8. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2007. – Vol. 8,  № 29. – 198 Р.
Видання присвячене питанням взаємовідносин мід США та Росією. Окрема увага зосереджена над небезпекою ядерних реакторів у Європейському Союзі та розвитку дипломатичних зносин між Францією та Угорщиною протягом 1945-1948 років.
9. Central European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2007. – Vol. 8,  № 27. – 167 Р.
Книга присвячена питанням політичної системи Європейського Союзу, розвитку освіти на науки в Угорщині та Франції протягом 1945-1948 років та питанням національних меншин в Республіці Чехія.
10. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 34. – 34 Р.
Видання присвячене питанням глобалізації в межах світового співтовариства, газовим суперечкам між Україною та Росією, та питанням холодної війни у взаємовідносинах між Словаччиною та Угорщиною.
11. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, №33. – 152 Р.
У випуску розкрито питання створення громадянського супільства в Угорщині після 1989 року та роль громадянського суспільства для   закріплення юридичної рівності людей на основі наділення їх правами і свободами.
12. Сentral European Political Science Review. – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 32. – 149 Р.
Даний випуск ревю присвячений встановленню та розвитку дипломатичних відносин між державами-членами Європейського Союзу, питанням австрійського корпоративізму та питанням верховенства права в Угорщині.
13. Сentral European Political Science Review.Vol.9, – Budapest : Pannonia-Print. –    2008. –Vol.9, № 31. – 123 Р.
Видання присвячене розвитку інституцій та політичному режиму Путіна в Росії, питанням національних меншин в Європі. Особлива увага зосереджується на підтримці дружніх стосунків між Росією та Литвою. 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28