Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Library >> Foreign Literature Collection >> Правнича література Угорської Республіки
Правнича література Угорської Республіки
1.  Európai Magyarotszágot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója / Balogh Judit. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. – 209 p.

    «Європейська Угорщина»
     Ця наукова праця являє собою збірку статей, присвячених пам’яті Кошута Лоєша, видатної особистості в історії Угорщини, одного із засновників сучасної Угорської Конституції.
2.  Tanulmányok Dr. Kováts Andor professzor születésének 120. Évfordulójára / Szabó Kristián. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. – 174 p.

     «Діяльність доктора Ковача з нагоди 120-ї річниця з його народження»

     В даній книзі описано життєвий та творчий шлях доктора Ковача, видатного юриста Угорщини. Зокрема, його внесок в юриспруденцію, особливо в сферах прокурорської діяльності та міжнародного кримінального права.
3.  Környezetvédelmi jog Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában / Vanda Lamm. – Budapest: Az MTA Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 2003. – 146 p.

     «Екологічне право в Румунії, Словаччині та в Україні»

     Книга присвячена проблемі захисту навколишнього середовища в Румунії, Словаччині та Україні.
4.  Állampolgárság, migráció és integráció / Halász Iván. – Budapest: MTA Jogtudományi Intézete, 2009. – 187 p.
     «Громадянство, міграція і інтеграція»

     В праці розглядаються історичні передумови виникнення угорської нації, політика і політична влада Угорщини, виборче право, міграційні процеси в Угорщині та в сучасному світі та перспективи розвитку угорського законодавства.
5.  A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949) / Balogh Judit, Szabó Béla. – Debrecen: Az MTA Jogtudományi Intézetének Kiadványa, 2006. – 270 p.

     «Викладачі правознавства Дебреценського наукового університету»

     Книга присвячена річниці із дня заснування університету. Перша праця, в якій зібрано матеріали щодо викладачів, професорів, ректорів, що приймали активну участь в розбудові університету. Метою книги є усвідомлення власного минулого, адже без його знання подальший розвиток неможливий.
6.  Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója 2005, I / Péterfalvi Attila. – Budapest: Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája, 2005. – 206 p.
     «Офіційний звіт про захист даних. Частина І»

     Звіт присвячено 10-річчю з дня заснування комітету із захисту даних. В звіті опубліковано матеріали МЗС, СБУ, прикордонної поліції, податкової інспекції, судів та інших органів влади щодо дотримання законодавства із захисту даних за 2005 р., в тому числі дані щодо дотримання свободи інформації за 1995-2005 р.р., та щодо співпраці Європолу з Угорщиною щодо захисту даних.
7.  Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója 2005, II / Péterfalvi Attila. – Budapest: Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája, 2005. – 606 p.
     
«Офіційний звіт про захист даних. Частина ІІ»

     
Звіт присвячено 10-річчю з дня заснування комітету із захисту даних. В звіті опубліковано матеріали МЗС, СБУ, прикордонної поліції, податкової інспекції, судів та інших органів влади щодо дотримання законодавства із захисту даних за 2005 р., в тому числі дані щодо дотримання свободи інформації за 1995-2005 р.р., та щодо співпраці Європолу з Угорщиною щодо захисту даних.
8.  Az Adatvédelmi Biztos Beszámolója 2008 / Jóri András. – Budapest: Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2009. – 244 p.

     «Офіційний звіт про захист даних»

     В звіті опубліковано звіти омбудсмана щодо дотримання законодавства із захисту даних за 2008 р.
9.  Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére / Nátári Tamás, Török Gábor. – Budapest: MTA Jogtudományi Intézete, 2010. – 530 p.
    
«Урочисті читання присвячені Ванді Ламм»
    
В даному збірнику піднято питання щодо поняття внутрішнього права та його розмежування з міжнародним та європейським, взаємозв’язок понять права та влади народу.
10.  Transformation in Hungarian Law (1989-2006) / Vanda Lamm. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. – 230 p.
     «Трансформації в угорському праві (1989-2006)»

     Після змін в політичній системі Угорщини в 1989-1990 р.р., було змінено майже всю систему законодавства, трансформації в якому стали предметом цієї книги.
11.  Az unió döntési mechanizmusának jogintézményeir?l / Ferenczy Endre. – Budapest: MTA Jogtudományi Intézete, 2004. – 234 p.
     «Унія як реалізація механізму правових інститутів»

     В 2005 р. науковцями були проведені дослідження щодо минулого Угорщини. В збірці досліджено нове геополітичне положення Угорщини в контексті історичних передумов.
12.  Gyülelekezési jogi projekt / Hajas Barnabás. – Budapest: Országgy?lési Biztos Hivatala. – 2009, № 1. – 103 p.
     «Законодавчі збори (проект)»

     В даній праці проведено аналіз проектів щодо функціонування законодавчих зборів та резолюцій, які стосуються правових питань, що регулюються нормами Конституції.
13.  A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró / Borza Beáta. - Budapest: Országgy?lési Biztos Hivatala. – 2009, № 2. – 84 p.
     «Провадження в життя конституційних прав безпритульних (проект)»

     
Дана наукова праця представляє собою збірку проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав та обов’язків безпритульних, обов’язків держави перед безпритульними, зокрема, гарантування державою робочих місць, та погляди європейців з питань захисту безпритульних.
14.  Gyermekjogi projekt / Kovács Orsolya Ágota. – Budapest: Országgy?lési Biztos Hivatala. – 2009, № 3. – 87 p.
     «Права дитини (проект)»

     В даній праці підіймаються питання захисту прав дитини в Європі, діяльності омбудсмана з питань захисту прав дитини, досліджується стан забезпечення гарантій щодо освіти дитини.
15.  Studia Juvenum / Fézer Tamás, Fónai Mihály. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2007. – 244 p.
     Збірка статей, в яких піднято проблемні питання в галузях міжнародної інформації, сучасних інформаційних міжнародних технології, міжнародного гуманітарного права, права міжнародної безпеки, трудового права та європейського кримінального права.
16.  Studia Juvenum / Fónai Mihály, Cs?rós Gabriella. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2009. – 408 p.
     Збірка статей, в яких піднято питання в галузях теорії держави і права, судового права в Німеччині, медичного права, екологічного права, права Європейського Союзу, європейського контрактного права та ролі мас-медіа в Угорщині та Франції.
17.  Beszámoló: Az állampolgári jogok országgy?lési biztosának tevékenységér?l 2008 / Szabó Máté. – Budapest: Országgy?lési Biztos Hivatala, 2008. – 167 p.
     «Звіт Уповноваженого з прав людини 2008 р.»
     В звіті представлений перелік найважливіших подій 2008 р.: програм, заходів, міжнародних виставок, конференцій та туристичних подій. В звіті проаналізовано сучасний стан та перспективи конституційного права Угорщини, законодавства з питань захисту дитини, законодавства із законодавчих зборів, захисту безпритульних, свободи слова, соціальних прав, права на безпечне навколишнє середовище тощо.
18.  Emberi méltóság korlátok nélkül. A gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekez?k / Hajas Barnabás, Szabó Máté. – Budapest: az Országgy?lési Hivatala, 2009. – 356 p.
     «Людська гідність без перешкод»

     Для захисту та реалізації своїх прав громадяни звертаються по допомогу до органів влади, громадських організацій та правозахисних органів. Людська гідність є центром суспільного життя, але варто пам’ятати, що вона теж має свої межі. Однак, кожна особа має право на зміну місця перебування, обмін інформацією, комунікацію та доступ до будь-якої інформації тощо. Тому основним питанням для омбудсмана є забезпечення гідності без перешкод.
19.  Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VI / Görgényi Ilona, Horváth M. Tamás, Szabó Béla, Várnay Ern?. – Debrecen: DELA Kft., 2006. – 328 p.
     «Юридична колекція Дебреценського університету. № 6»

     Шостий номер журналу Дебреценського університету. В номері досліджено проблемні питання діяльності регулятивних органів в країнах-членах ЄС, розвитку парламентської системи в Угорщині, взаємних зобов’язань в Європейському Співтоваристві, права прапора, трудового законодавства, місцевого самоврядування та проведено аналіз угорської революції 1848 р.
20.  Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis IV / Görgényi Ilona, Horváth M. Tamás, Szabó Béla, Várnay Ern?. – Debrecen: LÍCIM-Art, 2004. – 307 p.
     «Юридична колекція Дебреценського університету. № 4»

     В номері науковцями проаналізовано Конституцію Угорщини, та інтеграцію угорських документів в ЄС. Крім того, в номері опубліковано статті з проблем корпоративного права, публічного права та зобов’язального права в Німеччині.
21.  Amabilissimus. A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss Sándor Emlékkönyv / Szabadfalvi József. – Debrecen: LÍCIM-Art, 2005. – 344 p.
        «Той, що найбільше заслуговує на любов. Щоденник Лосса Шандора»

     У збірнику викладено деякі статті Лосса Шандора, науковця, який досліджував проблеми звичаєвого право, сутність права в цілому, та, зокрема, права ромів. Крім того, до збірнику увійшли статті сучасних науковців, що продовжують дослідження Лосса Шандора.
22.  Andrássy úti esték. Lenkovics Barnabás: A fenntartható tulajdoni alapokról / Antalóczy Atilla. – Budapest: Civil Akadémia Alapítvány. – 23 p.
     
«Вечірні дорожні нотатки Андраші. Ленкович Борнобаш: з власних сторінок»
     
Твір, присвячений проблемам створення та функціонування систем комунізму та соціалізму".
23.  Bánya László. Qeulques problémes de la modernisation du systéme politique de la République Populaire de Chine : [tiré a part] / László Bánya // Extrait du publication La modernization du droit (Académie serbe des sciences et des arts, Colloques scientifiques Vol. LII, Classe des sciences sociales № 11). – Beograd: Beogradski izdava?ko-
     «Деякі проблеми модернізації політичної системи Китайської Народної Республіки»

24.  Kovács I. Du droit public hongrois au droit constitutionnel socialiste hongrois : [tiré a part] / I. Kovács // Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1987. – № 29 (3-4). – P. 321-344.
    
«Від угорського публічного права до соціалістичного конституційного права Угорщини»

25.  Örücü Esin. Some Problems and Pitfalls in Researching Law in Foreign Jurisdictions : [off-print] / Esin Örücü // Theatrum legale mundi: symbola Cs. Varga oblata. – Budapest: Societas Sancti Stephani. – P. 339- 359.
    
«Деякі проблеми та пастки при дослідженні права в зарубіжних країнах»

26.  Péteri Zoltán. The Declaration of the Rights of Man and Citizen and the Hungarian Constitution : [off-print] / Zoltán Péteri // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1991. – № 33 (1-2). – P. 57-53.
     «Декларація прав людини і громадянина та угорська Конституція»

27.  Priban (Cardiff) Jiri. From the Spirit of the Law to the Politics of Identity: a Critique of Ethno-Nationalist Fantasies and their Legalisations : [off-print] / Jiri Priban (Cardiff) // Theatrum legale mundi: symbola Cs. Varga oblata. – Budapest: Societas Sancti Stephani. – P. 415-437.
    
«Від духу закону до політики ідентичності: критика етно-національних фантазій та їх легалізація»

28.  Rácz Attila. Remodeling the System of Legal Protection in Hungary : [off-print] / Attila Rácz // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 2005. – № 46 (3-4). P. 149-175.
    
«Перебудова системи правового захисту в Угорщині»

29.  Report on the Comprehensive Survey of the Hungarian National Armed Forces : [off-print] / made by Parliamentary Commissioner for Civil Rights in Hungary // Human Dignity without Barriers. – Budapest: Office of the Parliamentary Commissioner. – 2010. – P. 1-11. – 2 прим.
    
«Звіт щодо угорських національних збройних сил»
30.  Sajó A. Bargained Law: High-Risk High-Tech Regulation and Its Consequences on the Structure of the Contemporary Law : [off-print] / A. Sajó // Rechtstheorie. Technischer Imperativ und Legitimationskrise des Rechts. – Berlin: Duncker & Humblot. – Beiheft 11. – S. 233-247.
    
«Торгівельне право: значний ризик впливу регуляції інноваційних технологій та її наслідків на сучасне право»
31.  Sajó A. Kann die Rechtswissenschaft Gesellschaftswissenschaft sein? : [Abdruck] / A. Sajó // Acta Juridica Scientarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1982. – Tomus 24 (3-4). – P. 331-356.

     «Чи може правознавство бути соціальною наукою?»
32.  Sajó A. Preliminaries to a Theory of Law-Observance : [off-print] / A. Sajó // Acta Juridica Scientarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1977. – Tomus 19 (3-4). – P. 399-422.

    
«Вступ до теорії права – дотримання»
33.  Sajó A. Recent Attempts at the Definition of Sanctions : [off-print] / A. Sajó // Acta Juridica Scientarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1975. – Tomus 17 (3-4). – P. 321-328.
    
«Нещодавні спроби визначення дефініції санкцій»
34.  Sajó A. Social Planning and the Law: Contribution to the History of Theory : [off-print] / A. Sajó // Acta Juridica Scientarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1984. – Tomus 26 (3-4). – P. 299-316.
     
«Соціальне планування і право: внесок в історію права»
35.  Sajó A. The Observance of Socialist Law : [off-print] / A. Sajó // Acta Juridica Scientarium Hungaricae. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1979. – Tomus 21 (1-2). – P. 1-25.
    
«Відповідність соціалістичного права» 
36.  Sajó András. Discipline and the Responsibility Deficit: a Hungarian Heritage : [off-print] / András Sajó // Capital University Law Review. – Columbus: Academiae Capitalis Sigillum. – 1992. – Volume 29, № 4. – P. 1107-1123.
    
«Нестача дисципліни та відповідальності: угорський спадок»  
37.  Sajó András. L’industrie d’état du changement et l’effort stabilisateur du droit : [tiré a part] / András Sajó // Extrait du publication La modernization du droit (Académie serbe des sciences et des arts, Colloques scientifiques Vol. LII, Classe des sciences sociales № 11). – Beograd: Beogradski izdava?ko - grafi?ki zavod. – 1990. – P. 33-49.
    
«Промисловість країн з перехідною економікою та стабілізуюча роль права» 
38.  Sós Vilmos. The Constitutional Paradigm : [off-print] / Vilmos Sós // Acta Juridica Hungarica. – Budapest: Akadémiai Kiadó. – 1996. – № 37 (1-2). – P. 49-62.
    
«Конституційна парадигма»
39.  Szabó I. La démocratie socialiste et le droit : [tiré a part] / I. Szabó // Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. – Budapest: Tankönyvkiadó. – 1966. – Tom. VII. – P. 101-109.

    
«Соціалістична демократія та право» 
40.  Szabó Máté. Disobedience and Criticism. The Ethos of Ombudsman’s Institution and the ‘East-European Revolution of Human Rights’ : [off-print] / Máté Szabó // Human Dignity without Barriers. – Budapest: Office of the Parliamentary Commissioners. – P. 1-19.
    
«Непокора і критика. Етос інституту омбудсмана та «східно-європейська революція в сфері захисту прав людини» 
41.  Trigeaud (Bordeaux) Jean-Marc. Immutabilité et changement dans le politique et le droit : [tiré a part] / Jean-Marc Trigeaud (Bordeaux) // Theatrum legale mundi: symbola Cs. Varga oblata. – Budapest: Societas Sancti Stephani. – P. 554-577.

    
«Незмінне і змінне в політиці та праві»
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28