Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Masterclasses >> Prof. Yuriy Shemshychenko, Academician of the NASU
Prof. Yuriy Shemshychenko, Academician of the NASU
     2 вересня 2011 р. у Київському університеті права НАН України в рамках реалізації програми «Майстер-клас видатних науковців» для студентів 1-ого курсу факультету “правознавство” було проведено лекцію академіка Національної академії Наук України, почесного ректора КУП НАНУ, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Ю.С.Шемшученка на тему:«Правова система України у сучасній незалежній  державі».
    Юрій Сергійович привітав своїх майбутніх колег з першим навчальним днем і побажав успіхів в освоєнні правових наук. Оскільки темою лекції було: «Правова система України у сучасній незалежній  державі», Ю.С. Шемшученко звернув увагу студентів, що написано тисячі праць з питань праворозуміння. Але й на сьогодні немає однозначної відповіді на запитання : Що є право?      

     Ключовою проблемою у зв’язку з цим є проблема теоретичного обгрунтування загальноприйнятих підходів до розуміння сутності права, насамперед, з огляду на його практичне значення. Право є категорією, на думку лектора, яка має велику соціальну цінність, а отже, й вимагає бережливого до нього ставлення.
Кожна держава сама визначає характер, сфери і обсяг правового регулювання суспільних відносин. Під цим кутом зору для України нагальною є потреба у формуванні науково обгрунтованої  правової політики держави. Засадничою ідеєю такої політики має бути її інституціональний зв'язок з правом.
    Почесний ректор Київського університету права наголосив на проблемі співвідношення права (jus) і   закону (lex). Ці дві категорії не є тотожними, вони різняться між собою формою вираження правових норм. Студентам Київського університету права згодом доведеться вирішувати проблеми побудови правової держави, реальне формування якої відбувається  сьогодні в Україні.

      Наприкінці лекції Ю.С. Шемшученко наголосив на основних завданнях юридичної спільноти, до якої вже належать студенти І курсу КУП НАНУ і побажав наполегливості  та успіхів у навчанні. Вдячні першокурсники  вручили Юрію Сергійовичу Шемшученку квіти  та висловили свою вдячність за надану їм можливість спілкування  з відомим вченим.
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28