Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Бібліотека КУП НАНУ поповнилася новими виданнями
      Відомий вчений-правознавець зі Сполучених Штатів Америки професор Вільям Батлер, який у 2009р. прочитав майстер-клас для студентів КУП НАН України, в рамках партнерських відносин, подарував бібліотеці університету близько 100 видань американської правової літератури. Серед подарованої літератури є фундаментальні дослідження з права інтелектуальної власності, договірного права, сімейного права, кримінально-процесуального права, адміністративно-процесуального права, а також наукові збірники та часописи провідних університетів США.

batler.jpg


       Вільям Батлер є видатним фахівцем з права Росії та інших колишніх радянських республік та автором, співавтором, редактором та перекладачем більш ніж 120 книг по правових системах Радянського Союзу, Російської Федерації, України та інших країн, що входять до складу СНД. Крім того, він є редактором журналу «Російський Закон», що публікується Російською Академією Юридичних Наук; Щорічника східноєвропейського та російського міжнародного права та порівняльного правознавства та входить до складу редколегій ряду інших журналів.
      Колишній голова кафедри порівняльного правознавства при Лондонському університеті, професор Батлер є засновником і директором Інституту Виноградова, який діє спільно з Пенсільванським Університетом. Під керівництвом професора Батлера, Інститут координує свої наукові дослідження та навчальні заходи, пов'язані з правовими системами Росії та СНД.
      Лауреат численних нагород за свої праці з російського та міжнародного права, професор Батлер є академік Національної академії наук України та Академії природничих наук Російської Федерації, і в даний час відбуває третій термін повноважень як член Російського Міжнародного комерційного арбітражного суду. Він є арбітром Міжнародного інституту щодо попередження та вирішення конфліктів. Він викладає російське право; право іноземних інвестицій в Росії та СНД; право міжнародних договорів, міжнародне право, історію міжнародного права та порівняльного правознавства.Перелік презентованої Вільямом Батлером для бібліотеки КУП НАНУ американської правової літератури
       Copyright’s Paradox / Neil Weinstock Netanel – NY: Oxford University Press, 2008. – 274 p. В книзі “Парадокси авторського права” Ніл Вайншток Нетанел досліджує напруженість у відносинах між авторським правом і свободою слова, розкриваючи, як авторське право може заважати висловленню думок. Нетанел надає конкретні приклади того, як авторські права часто заважають ефективності передачі повідомлень, відстежує цей конфлікт в традиційних і цифрових засобах масової інформації та враховує всі спори, зокрема, копіювання та змішування культури на YouTube і MySpace та судові позови на Google щодо використовування книг. Ніл Вайншток Нетанел наголошує, що в світлі цих та інших подій, авторські права, як і раніше, є важливим двигуном для вільного вираження думок і оцінює, як авторське право може стати тягарем. Беручи значення Першої поправки до Конституції США, як початку, Нетанел стверджує, що авторські права повинні бути обмежені, що створить дискусію і різноманітність, і в автора вже є план, яким чином це можна зробити.
       Principles of Criminal Procedure: Post-Investigation / Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel, Nancy J. King, Orin S. Kerr – St. Paul: Thompson Reuters/West, 2009.- 821 p. Ця книга призначена для студентів та науковців, що досліджують проблеми кримінально-процесуального права; в ній розглядається формальна частина кримінального процесу. Книга охоплює такі питання кримінально-процесуального права, як участь адвоката у справі, звільнення під заставу, винесення рішення про обвинувачення, проведення попередніх слухань та розгляд справи присяжними, виявлення місцеперебування обвинуваченого, невідкладний розгляд кримінальної справи судом, виступ сторін в суді та надання відомостей суду, визнання вини відповідачем під час судового розгляду, суд присяжних, досудову гласність, розгляд судової справи, винесення вироку, апеляційне оскарження та оспорювання судового рішення шляхом додаткового позову.
       Russia and the Law of Nations in Historical Perspective / Collected Essays: W. Butler – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2009. – 590 p. В збірнику розглядається походження і розвиток російського права та практики держави у розвитку міжнародного права. В книзі представлені 35 статей та доповідей, спеціально підготовлених для цього збірнику. Крім того, до збірнику включено кілька біографічних нарисів американських, англійських і російських юристів, ролі яких до цього не приділялось належної уваги, так само як і текстам рідкісних навчальних програм радянської епохи, які в сукупності складають зміст міжнародно-правової освіти з 1917 по 1991 рік.
       Права людини у новому тисячолітті / За ред. Френсіса Батлера. – К.: Сфера, 2006. – 264 с. В книзі проаналізовано історичні та політичні імперативи за новим законодавством з прав людини і запропоновано детальний огляд інтерпретації цього документа в судочинстві. Детально досліджено механізми імплементації Акта: хто має права, хто має відповідальність і як вони примусово застосовуються. Проведено глибокий аналіз трьох специфічних сфер, на які впливає нове закнодавство: кримінальної юстиції, рівності та зайнятості, конфліктів у сім'ях.
       Contracts: Cases and Comments / John P. Dawson, William Burnett Harvey, Stanley D. Henderson, Douglas G. Baird. – Ninth edition. – New York: Thomson/Foundation Press, 2003. – 948 р. З появою дев'ятого видання ця книга розпочинає свій сорок дев'ятий рік народження. Протягом своєї довгої історії цей довідковий посібник спирається на класичні прецеденти для того, щоб охопити основоположні принципи договірного права. Нова редакція зберігає і створює особливий характер книги, що підкреслюється використанням класичних справ, чутливістю авторів до історії та еволюції доктринального права та їх особливу увагу до наслідків правопорушень. Як і раніше, це видання дає кожному викладачу, який користується цією книгою, вибір, який матеріал принести до аудиторії та на яку тему створити дискусію. Найпомітніших змін в цьому виданні зазнали структура та порядок викладення матеріалу для підкреслення основних тем, які покладено у чітку ретроспективу подій двадцятого століття.
       International law: Cases and materials: Fourth edition / Lori F. Damrosh, Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Smit. – St. Paul: West Group, 2001. – 1678 p. Це видання оновлює і збагачує "класичний" довідковий посібник з міжнародного права. Автори книги вважають, що викладання міжнародного права має не тільки наслідувати традиції його дослідження, але й оцінювати та враховувати зміни, що відбуваються в світі в галузі міжнародного права та навіть вносити певні радикальні зміни до викладення матеріалу відповідно до світових процесів. У попередні роки науку міжнародного права оживили енергія і ідеї вчених з усього світу. На даному етапі стихійні рухи, транснаціональні мережі, а також міжнародні неурядові організації зосередили увагу на питаннях, де міжнародне право може зробити помітний внесок у вирішенні проблем, які зачіпають все людство. Нові стандарти були розроблені в таких різноманітних галузях, як права людини, торгівля, захист навколишнього середовища і роззброєння; були створені нові інститути, сутність яких полягає в тому, щоб реалізовувати нові цілі за допомогою правового регулювання. Міжнародне право більше не являється прерогативою лише держави, уряду, або дипломатів; тепер воно створюється активістами в усьому світі.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg