Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> Наукова бібліотека КУП НАНУ поповнилась новими книгами
Наукова бібліотека КУП НАНУ поповнилась новими книгами
    В дні, коли святкується 100-річчя Національної академії наук України, Наукова бібліотека отримала в дар від науковців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України понад п’ятдесят видань з українського та зарубіжного права.
    Власні книжкові зібрання передали директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України  Юрій Сергійович Шемшученко, доктор юридичних наук Володимир Наумович Денисов, академік Української академії політичних наук Володимир Павлович Горбатенко.
kniga1.jpg
kniga2.jpg
    Серед книг – видання з українського та міжнародного  права – монографії, збірники наукових праць з тематики наукових  досліджень Інституту держави і права: книги з правового забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом, організації діяльності міських рад, правового статусу суб’єктів правових відносин, конституціоналізації процесів державотворення в Україні  тощо.
    Допомогу у розбудові наукової бібліотеки, фонд якої налічує понад 150 тисяч видань, університет в значній мірі отримує від державних і громадських діячів, видатних правознавців, організацій та фірм, серед яких Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України займає чільне місце.
kniga3.jpg
kniga4.jpg
    Завдячуючи дарувальникам, студенти та викладачі  університету мають можливість використовувати в навчальному процесі та наукових дослідженнях книги видатних представників вітчизняної та зарубіжної юридичної, політичної, економічної наук, навчальну літературу з права, а також альбоми з живопису, українську та зарубіжну художню літературу в рамках університетських проектів «Інтелектуальна власність – перлини  живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна власність – перлини  літератури для студентської молоді».
     Книги, подаровані знаними вченими-юристами Інституту держави і права, сприятимуть поглибленому вивченню студентами КУП НАНУ складних питань теорії та практики права.
     Бібліотека КУП НАНУ з вдячністю приймає в дар ці надзвичайно цікаві та корисні для університету видання. Сподіваємось, що ці  книги сприятимуть розвитку обізнаності студентської молоді та кращому розумінню ними складних процесів, що відбуваються в сучасному світі.

Матеріал підготувала завідувач
Наукової бібліотеки Ярошевська Т.Ю.
 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg