Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> У КУП НАНУ відбувся захист магістерських робіт
У КУП НАНУ відбувся захист магістерських робіт
     Наказами по Київському університету права НАН України № 30-од від  27.04.2018 р. та № 31-од від 27.04.2018 р. було затверджено склад Екзаменаційних комісій № 4 та № 6 для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітнього ступеню «магістр» спеціальності 082 «Міжнародне право» галузі знань 08 «Право» у складі: Тимченко Л.Д. – доктор юридичних наук, професор, Головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, голова ЕК; Бошицький Ю.Л. – к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України, заступник голови ЕК; Харчук О.О. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК; Мушак Н.Б. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК; Проценко І.М. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК; Савчук К.О. – к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК; Поліванова О.М. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК.
zaxmag1.jpg
zaxmag2.jpg
zaxmag3.jpg
    Екзаменаційна комісія працювала відповідно розкладу проведення підсумкової атестації 05 червня 2018 р. До проведення підсумкової атестації та присвоєння освітнього ступеню «магістр»  було допущено 14 здобувачів вищої освіти (групи МПМ-61 та МПМз-61). З’явилися на публічний захист 14 здобувачів вищої освіти.
    Результати проведення підсумкової атестації такі:
8 здобувачів вищої освіти отримали оцінки «відмінно» – 62% від загального обсягу успішності;
4 здобувачів вищої освіти отримали оцінки «добре» – 31% від загального обсягу успішності;
1 здобувачів вищої освіти отримали оцінки «задовільно» – 7% від загального обсягу успішності.
    Аналіз відповідей студентів на поставлені додаткові запитання по магістерських роботах засвідчив, що вони в цілому на належному рівні оволоділи теоретичним матеріалом який використовували  в своїх магістерських роботах.
    Ґрунтовні знання продемонстрували та найкращими роботами визнані роботи таких здобувачів вищої освіти: Чубарук А.В., Горбонос Т.В.
zaxmag4.jpg
zaxmag5.jpg
zaxmag6.jpg
    За результатами зроблено такі висновки та пропозиції:  - посилити наукову роботу здобувачів вищої освіти при підготовці магістерських робіт та підготовці до виступу на захисті разом з науковими керівниками;  - приділити увагу професорсько-викладацькому складу зв’язку магістерської роботи із практичними аспектами сучасних міжнародних відносин; - посилити наукову складову магістерських робіт; - удосконалити форму автореферату за результатами виконання магістерських робіт.
    Вітаємо випускників і бажаємо успіхів у професійній діяльності!
 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg