Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> В Київському університеті права НАН України відбулася VІІI Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
В Київському університеті права НАН України відбулася VІІI Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
     24 листопада 2016 р. в Київському університеті права НАН України відбулася VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України».
     У роботі міжнародної науково-практичної конференції учасниками за очною та заочною формами участі були вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, зокрема: Професор Аттіла Петерфалві, Президент Національного комітету із захисту даних і свободи інформації (Угорщина), Професор Богуслав Банашак, декан факультету права та управління університету Зелена Гура (Республіка Польща), Професор Андраш Торма, ректор Мішкольцького університету (Угорщина), Адам Махарадзе, декан юридичного факультету Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), Міністерства юстиції України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Академії адвокатури України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Таращанського державного технічного, економіко-правового коледжу, Рівненського інституту Київського університету права НАН України.
     Із вступним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Ю. Л .Бошицький, в якому зокрема зазначив, що заявлена вісім років назад проблематика, не втрачає своєї актуальності. Право як основний компонент правової системи надає останній особливого, специфічного статусу, оскільки саме правова система уособлює цілісний комплекс правових явищ, який обумовлений специфікою розвитку конкретного суспільства, багатоманітними факторами соціальної і політичної еволюції, усвідомлений і постійно відтворюваний людьми та їх організаціями, для вирішення багатьох визначених суспільних проблем. Саме тому, подальший розвиток та вдосконалення національної правової системи України на сучасному етапі безпосередньо пов’язаний із необхідністю удосконалення нормативної основи, а саме: проведення конституційної реформи, реформи виборчого законодавства, судово-правової реформи, результатом яких має стати забезпечення та гарантування прав та свобод людини і громадянина.

     На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли привітання, зокрема від Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона та Президента Інституту політико-правових та релігійних досліджень Олександра Олександровича Герасименка.

     У наукових доповідях, піднімалися актуальні питання проблем розвитку та функціонування сучасних правових систем та окремих інституційних елементів, зокрема Роль сучасної вищої освіти в правовій системі України (Армаш Н. О., д.ю.н., доцент); Методи викриття корупційних оборотів з ваучерами на навчання (Пєтков С. В., д.ю.н., професор); Конституція України та конституціоналізм в умовах розвитку правової системи: національний вимір (Чернецька О. В., к.ю.н., доцент); Вітчизняна правова система: проблема діалектики (Десятник В. О., професор кафедри, к.ю.н.); Правова система: пріоритетні цілі та напрямки вдосконалення (Варич О. Г., к.ю.н., доцент); Херш Лаутерпахт та його внесок в розвиток доктрини міжнародного права (Савчук К. О., доцент, к.ю.н.); Статус ухвали слідчого судді під час здійснення судового контролю за здійсненням досудового слідства за КПК України (Мартіросян А. Г., к.ю.н., адвокат); Правове регулювання та аспекти працевлаштування громадян України за новим законодавством Польщі (Книш С. В., к.ю.н., адвокат); Проблеми забезпечення ефективного громадського контролю у публічних закупівлях у новому законодавстві України (Гула С. Є., аспірант); Наслідки неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх (Бурлаченко Оксана, студентка Київського університету права НАН України) тощо.

     Робота міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

     Обрана тематика міжнародної науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
     Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити Рекомендації.


Оргкомітет конференції

 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28