Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> В КУП НАНУ проводили анкетування: "Викладач очима студентів"
В КУП НАНУ проводили анкетування: "Викладач очима студентів"

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу в закладі вищої освіти у вирішальній мірі залежить від двох ключових осіб – викладача та здобувача. Безперечно, процеси навчання і виховання можуть бути повноцінними лише тоді, коли вони є взаємними, коли навчається і виховується не лише здобувач, а й викладач. 

На сучасному етапі розвитку освіти ЗВО потрібен викладач, спроможний до саморозвитку й  самовизначення в  ситуації, яка постійно змінюється, відкритий до соціального замовлення освіти, готовий до самовдосконалення, якісної, майстерної реалізації знань, умінь та навичок у професійній діяльності. Від того наскільки високим є рівень професійної майстерності педагога, залежить кінцевий результат освітнього процесу. У свою чергу, розвиток педагогічної майстерності  викладача  тісно корелює  з його  ставленням до себе, вимогами до своєї діяльності, особистісними якостями. 

Тому, оцінка діяльності професорсько-викладацького складу – це найважливіша оцінка якості освітнього процесу у Київському університеті права Національної академії наук України. Вона надає можливість отримати об’єктивну інформацію про діяльність викладача; встановити ступінь відповідності викладання, вимогам встановленим Міністерства освіти і науки України; встановити причини підвищення або зниження якості викладання професорсько-викладацького складу.

Необхідно зауважити, що упродовж кількох років КУП НАНУ традиційно проводить анкетування «Викладач очима студентів». В анкетуванні беруть участь здобувачі І – IV курсів та магістратури, денної форми навчання юридичного факультету.

Головною метою анкетування є зв'язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, які проявляються у засвоєнні здобувачами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, вмінні використовувати теорію на практиці.

Здобувачам необхідно чесно й щиро відповісти на запитання анкети задля спільного вирішення проблеми розвитку нашого Університету. Від об’єктивності оцінок, буде залежати підвищення якості викладання і навчання та оптимізації навчально-виховного процесу в КУП НАНУ.

На переконання керівництва університету дослідження такого типу сприятимуть підвищенню ефективності професійної діяльності викладачів КУП НАНУ, стимулюватимуть співпрацю обох сторін освітнього процесу – викладача і здобувача.

    Декан юридичного факультету Тарасевич Т. Ю.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg