Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
В КУП НАНУ відбулися студентські дебати на тему: «Чи є національна ідея в Україні?»
Студентські дискусії:


      Важливого значення для сучасного державотворення та розвитку національної правової системи мають проблеми національного розвитку. Основною із них є національна ідея як положення, що відображає можливості втілення в процеси державо – та правотворення принципів національного розвитку та збереження національної самобутності і можливостей вдосконалення національних меншостей як важливої складової національного процесу.
      Саме національна ідея є предметом наукових досліджень та дискусій. Не залишається вона і поза увагою студентської молоді. Не остались осторонь від цього процесу і студенти Київського університету права НАН України.
      8 грудня 2009р. в університеті відбулися студентські дебати на тему: «Чи є національна ідея в Україні?»
      В дебатах взяли участь студенти ІV курсу спеціальності «Правознавство» та ІІІ і ІV курсів спеціальності «Міжнародні відносини». Команда правознавців була представлена Наумець Анастасією( Д-41)-капітан команди, Гайдученком Олексієм( Д-41) та Зборовським Іваном(Д-41), а команда міжнародників виступала у складі Яцишин Марти ( МП-41)-капітан команди, Шкарупи Сергія( МП-31) та Дроздової Юлії( МП-31). Дискусія була організована в рамках відкритого заходу кафедри теорії та історії держави і права (група Д-41- куратор-проф. Бобровник С.В.)


      Завданням команди правознавців було обґрунтування відсутності в Україні національної ідеї, а команда міжнародників, відповідно, відстоювала позицію її наявності.В процесі дебатів було наведено безліч аргументів,щодо існування національної ідеї. Зокрема, Шкарупа С. зазначив, що національна ідея остаточно сформувалась зі здобуттям незалежності Україною у 1991р. Наумець А. зазначила на недовірі народу до політичної еліти, що створює розкол у суспільстві та призводить до невілювання національної ідеї. На думку Ю. Дроздової, національна ідея має бути в душі кожного свідомого громадянина України, а вже потім- втілюватись у законодавство.

 


      На основі статистичних даних стосовно мовних та етнічних проблем в Україні О.Гайдученко висловив ідею про неможливість існування у державі єдиної національної ідеї. Надзвичайний інтерес у аудиторії викликав виступ М.Яцишин, яка прокоментувала можливість виникнення конфліктних ситуацій, обґрунтованих у виступах кожного із учасників. І.Зборовський відстоював ідею про динамічний характер категорії національна ідея та необхідність її зміни у відповідності до змін суспільних відносин.

 


      Студентські дебати викликали справжню дискусії як у аудиторії, так і серед журі, яке було представлене завідувачем кафедрою гуманітарних наук, доктором історичних наук Потєхіним О.В. (голова журі); проректором з виховної роботи та гуманітарної освіти Левківською Г.П.; кандидатом філософських наук, доцентом Бежнар А.П. та асистентом кафедри теорії та історії держави і права Чаплюк О.І. Обговорення не припинилось навіть після оголошення переможців дебатів, якими стала команда міжнародників.

 


      Саме це викликає певний оптимізм щодо підтримки молоддю існування національної ідеї в Україні.
Оргкомітет.
 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg