Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> В КУП НАНУ відбувся круглий стіл, присвячений проблемам міжнародного приватного права в сучасних умовах воєнного стану
В КУП НАНУ відбувся круглий стіл, присвячений проблемам міжнародного приватного права в сучасних умовах воєнного стану
В сучасних умовах воєнного стану в державі, Київський університет права НАН України, як провідний заклад вищої освіти, активно застосовує нестандартні форми дистанційного онлайн навчання та оцінювання здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання. 
Так, 6 травня 2022 року в КУП НАНУ відбувся круглий стіл на тему «Проблеми міжнародного приватного права в умовах війни в Україні». Проведення даного заходу стало підсумком вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» студентами 3-го курсу заочної та заочно-дистанційної форми навчання. Зазначимо, що саме студенти запропоновували таку форму підсумкового заняття, адже в умовах воєнного стану обговорення важливих проблем всіх галузей міжнародного права є вельми актуальним.
Організатором круглого столу стала в.о. завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства к.ю.н., доцент Хорватова О.О., а доповідачами - здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3-го курсу заочної форми навчання у кількості 32 студентів.
Здобувачі вищої освіти презентували доповіді та презентації на теми: проблеми застосування національного та міжнародного цивільного законодавства в умовах воєнного стану; колізійні норми та їх застосування; особливості укладання зовнішньоекономічних договорів та договорів поставок, перевезення в умовах військової агресії; питання укладання та розірвання шлюбу між громадянами України та іноземцями в умовах воєнного стану.
Окрему увагу доповідачі приділили питанням трудового права та трудової міграції, а також працевлаштування громадян України, які вимушені були покинути державу через воєнні дії; зупинилися на проблемах офіційного оформлення документів, навели приклади нелегальних міжнародних трудових договорів. Дана тема викликала жваву дискусію і зацікавленість, адже понад 5 мільйонів громадян України, які змушені були виїхати за кордоном через бойові дії, шукають нині різні форми працевлаштування в державах перебування, зокрема, в Польщі, Чехії, Естонії, Німеччині.
Також висвітлили одну з серйозних проблем війни – встановлення опіки над неповнолітніми дітьми, які залишилися без батьківського піклування через військові дії.
Кваліфіковані виступи студентів, їх зацікавленість і жвава дискусія в обговоренні проблемних питань засвідчили, що наші студенти мають достатні знання, вміння і навички, які сприятимуть належному врегулюванню різних міжнародних приватно-правових питань, що дозволить їм краще реалізувати свої професійні знання в галузі права.
Прес-центр КУП НАНУ
 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28