Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> News >> Відбулося підсумкове засідання Вченої ради КУП НАН України
Відбулося підсумкове засідання Вченої ради КУП НАН України
    21 грудня 2018 року відбулося засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. Порядок денний засідання містив питання змін у складі Вченої ради, звіт голови Вченої ради за 2018 навчальний рік, про затвердження планової теми «Європейські інтеграційні процеси та їх вплив на державно-правовий розвиток» на 2019-2021 н.р., про рекомендацію до друку планової монографії «Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії», звіт директора Рівненського інституту Київського університету права НАН України за 2018 рік та перспективи на 2019-2020 навчальний рік, звіт завідувачів кафедр щодо організаційної та навчально-методичної роботи за 1 семестр 2018-2019 навчального року, про рекомендацію до друку збірника за наслідками проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики» від 6 грудня 2018 року, про затвердження тем дисертаційних досліджень. та інші актуальні питання.
vr1.jpg
vr2.jpg
vr3.jpg
    Голова Вченої ради, ректор Київського університету права проф. Бошицький Ю.Л. відкрив засідання Вченої ради, зазначивши про наявність кворуму відповідно до списку присутніх.
    Після відкриття засідання вчена рада перейшла до розгляду порядку денного.
    На засіданні Вченої ради її членів було поінформовано про обрання на позачергових виборах 28 листопада 2018 року нового Президента студентського парламенту – Горшкової Ксенії (Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на звичайній виборчій дільниці № 1 від 28 листопада 2018 року). У зв’язку із зазначеним вчений секретар Гринько С.В. звернувся до вченої ради з проханням виключити зі складу вченої ради попереднього Президента студентського парламенту – Давидову Олену Ігорівну та включити до складу Вченої ради Київського університету права НАН України нового Президента студентського парламенту – Горшкову Ксенію.
    Голова Вченої ради КУП НАНУ, ректор Київського університету права НАН України проф. Ю.Л. Бошицький висловив подяку Давидовій Олені Ігорівні хорошу конструктивну роботу протягом всього терміну дії її роботи у Вченій раді.
    Голова Вченої ради КУП НАНУ, ректор Київського університету права НАН України проф. Ю.Л. Бошицький також вручив з нагоди сторіччя Національної академії наук України ювілейні почесні грамоти Президії НАН України, грамоти відділення, подяки президії Національної академії наук:
Подяку президії Національної академії наук - директору Рівненського інституту Київського університету права Якимчуку В.Л. за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди сторіччя Національної академії наук.
- Ювілейну почесну грамоту – декану юридичного факультету Тарасевич Т.Ю. за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем і впровадження розробок у народне господарство, Голові ради трудового колективу Київського університету права - Шкребцю Д.В.
- За досягнення у розбудові Київського університету права, активну участь у громадському житті, самовіддану сумлінну працю було нагороджено проректора з перспективного розвитку та господарської роботи - Бойко В.О., завідувача кафедри цивільно- і кримінально-правових дисциплін Київського університету права Рассомахіну О.А.
- Грамотою Відділення історії, філософії і права Національної академії наук було нагороджено Коверзневу Г.П., завідувача кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін.
- Ювілейними почесними грамотами було нагороджено проректора з адміністративної, правової та виховної роботи – Загрішеву Н.В., завідувача Центру історії українського права – Іванов В.М., доцента кафедри цивільно- і кримінально-правових дисциплін Ковальчука Ю.І., Завідувача Центру криміналістичної та мистецтвознавчої експертизи – Біленчука П.Д., завідувача музею криміналістики імені Ганса Гросса – Семакова Г.С.
- Грамотою Відділення історії, філософії і права Національної академії наук було нагороджено Перелигіну Р.В., завідувача відділу аспірантури київського університету права НАН України.

vr4.jpg
vr5.jpg
vr6.jpg
vr7.jpg vr8.jpg vr9.jpg
vr10.jpg vr11.jpg vr12.jpg

    Ректор Київського університету права НАН України, голова Вченої ради Ю.Л. Бошицький, передаючи вітання Валерія Андрійовича Смолія, подякував зазначених членів колективу за гарну роботу та поінформував, що КУП НАНУ одержав найбільше нагород зі всіх структурних підрозділів Академії наук.
    На засіданні 21 грудня 2018 року було заслухано та обговорено Звіт голови Вченої ради – проф. Ю.Л. Бошицького за 2018 навчальний рік. Зазначений звіт включав детальний аналіз цілого ряду ключових напрямків діяльності Вченої ради КУП НАНУ за звітний період: інформацію про основні результати роботи за 2018 рік було представлено у наступних розділах:
1. Організаційна структура та кадровий склад університету.
2. Освітній процес.
3. Науково-дослідна робота.
4. Бібліотека.
5. Виховна робота.
6. Міжнародне співробітництво.
7. Розвиток матеріальної бази, господарська діяльність.
    За наслідками обговорення Вчена рада одноголосним рішенням затвердила зазначений звіт.
    На засіданні Вченої ради КУП НАНУ від 21 грудня 2018 року директор РІ КУП НАНУ В.Л. Якимчук презентував звіт директора Рівненського інституту Київського університету права НАН України за 2018 рік та перспективи на 2019-2020 навчальний рік. У звіті були висвітлені питання організації освітнього процесу та виконання робочого навчального плану 2019-2020 навчального року здобувачами вищої освіти заочної та денної форми навчання Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України. Крім того, завідувач кафедри іноземних мов КУП НАНУ (А.В. Ожоган), а також завідувач кафедри цивільно- і кримінально-правових дисциплін презентували відповідні звіти в межах питання про звіти завідувачів кафедр щодо організаційної та навчально-методичної роботи за 1 семестр 2018-2019 навчального року. За наслідками обговорення Вчена рада одноголосним рішенням затвердила зазначені звіти.
    Вчена рада також розглянула питання про затвердження планової теми «Європейські інтеграційні процеси та їх вплив на державно-правовий розвиток» на 2019-2021 н.р. (доповідач – Кудерська Н.І.), про рекомендацію до друку планової монографії «Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії» (доповідач – Кудерська Н.І.), про рекомендацію до друку збірника за наслідками проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики» від 6 грудня 2018 року (доповідач – Якимчук В.Л.).
    На засіданні Вченої ради від 21 грудня 2018 року було також організовано презентацію обґрунтування тем дисертаційних досліджень аспірантів КУП НАНУ в межах питання «Про затвердження тем дисертаційних досліджень» (доповідач – Перелигіна Р.В.), а також було обговорено питання про уточнення теми дисертаційного дослідження Дудіна Віталія Миколайовича (доповідач – Перелигіна Р.В.). Зазначені питання викликали жваве наукове обговорення та професійну наукову дискусію серед членів Вченої ради, що сприяло прийняттю виважених рішень щодо затвердження відповідних тем дисертаційних досліджень.

Підготував Вчений секретар КУП НАНУ Грінько С.В.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg