Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Відбулося засідання ректорату КУП НАН України
    15 лютого 2018 року відбулося засідання ректорату КУП НАН України. Ректор КУП НАН України, професор Бошицький Ю.Л. привітав усіх присутніх на засіданні. У порядку денному розглядалася низка важливих для університету питань.
    Першим питанням була доповідь ректора, на якій він представив мультимедійну презентацію про візит до Гданського університету, розповів про нові можливі перспективи співпраці КУП НАН України з факультетом права й адміністрування Гданського університету.
    Крім того, ректор вручив авторам видання, яке є результатом наукової співпраці між КУП НАН України та факультетом права й адміністрування Гданського університету. Колективна монографія «Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму» (на прикладі України та Республіки Польща) присвячена проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній окремій країні проблеми щодо організації державної влади й реалізації чинного законодавства, універсалізації правового забезпечення інтеграційних процесів до Європейського Союзу.
rectorat1.jpg
rectorat2.jpg
rectorat3.jpg

    Ректор наголосив, що такі спільні наукові видання науково-педагогічних працівників КУП НАН України та Гданського університету дають змогу почути один одного, йти вперед у науковому пізнанні й розв’язанні нагальних питань. Дане видання, як один із напрямів та рівнів взаємної і плідної співпраці ВНЗ Республіки Польща й України задля розвитку юридичної науки, підвищення її ролі як організуючого фактору державотворення наших країн, буде презентовано у березні 2018 року у Гданському університеті, у квітні 2018 року – у КУП НАН України.
    Другим питанням, що розглядалося було обговорення стану підготовки до науково-практичної конференції «Охорона культурної спадщини: стан, проблеми та перспективи», організація якої покладена на завідувача кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін Кудерську Н.І. Організаторами конференції виступлять: КУП НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Український союз промисловців і підприємців, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
    Аналізу роботи наукової бібліотеки КУП НАН України був присвячений виступ завідуючої бібліотеки Ярошевської Т.Ю., яка зауважила, що питання інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету є першочерговим завданням вузівської бібліотеки та наголосила на деяких питаннях, на які потрібно звернути увагу.
    Зокрема, активізувати роботу з популяризації єдиної в Україні Бібліотеки-депозитарію Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також організації роботи з колекцією іноземної літератури, отриманої в дар від закордонних партнерів КУП НАН України.
    Члени ректорату активно обговорювали план роботи Ради трудового колективу у ІІ семестрі 2017/2018 н.р., про який доповів голова Ради трудового колективу Шкребець Д.В. Були внесені пропозиції щодо організації та поліпшення дозвілля працівників університету.
 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg