Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Правова держава. Спеціальний випуск / Упорядн. Н.М. Пархоменко, О.В. Кресін.
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО

 

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
До 55-річчя Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України

 

Київ
2004

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

ББК 67я43
    П 68

Затверджено до друку
Вченою радою Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

Редакційна колегія:

Ю.С. Шемшученко (головний редактор),
В.П. Нагребельний (заступник головного редактора),
В.Б. Авер'янов, В.Н. Денисов, О.В. Зайчук, Н.М. Пархоменко (відповідальний секретар),
О.М. Костенко, І.О. Кресіна, В.В. Медведчук, О.М. Мироненко, В.Ф. Погорілко, В.І. Семчик, І.Б. Усенко, В.В. Цвєтков, Я.М. Шевченко

Адреса редколегії:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
01001. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4,
тел. 229-73-96, факс 228-54-74

Правова держава. Спеціальний випуск / Упорядн. Н.М. Пархоменко, О.В. Кресін. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - 412 с.

    ISВN 0869-2491

    У цьому випуску щорічника "Правова держава", присвяченому
55-річчю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, викладено основні результати наукової діяльності установи за останні п'ять років, окреслені перспективи наукових досліджень, а також подано перелік праць вчених Інституту за період з 1999 по 2004 pp.

ББК 67я43

ISВN 0869-2491

© Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького
НАН України, 2004
© Автори статей, 2004

 

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg