Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Бортун Микола Іванович
Бортун Микола Іванович
Доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, к.ю.н.  >>
Доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, к.ю.н.
Освіта:
В 1991 році закінчив юридичний факультет Калінінградського державного університету на відмінно. В 1996 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченко. Тема дисертації: «Становлення правового регулювання органів прокуратури України» за спеціальністю 12.00.10.
Загальна інформація: 
З 1991 року по 2011 рік працював в органах прокуратури Житомирської та Київської областей.
Упродовж з 2011 по 2020 рік в Національній академії прокуратури України перебував на посаді старшого викладача відділу підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України.
Наукова робота:
Має більше 40 наукових публікацій.
Основні публікації:
1. Бортун М. Чиї інтереси відстоює прокуратура? / М. І. Бортун // Віче. – 1994. –№ 6. – С. 30–31.
2. Бортун М.І. Правова основа, форми та особливості затримання особи без ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні. Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014 - № 5.- С.102-106
3. Бортун М., Атаманчук А. Деякі аспекти здійснення спеціального досудового розслідування. //Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї пpoкуpaтуpи Укpaїни – 2015–  №10 – C.31-33. 
4. Бортун М.І. Становлення правової регламентації діяльності органів прокуратури України /Бортун М.І. К.:Національна академія прокуратури України 2016.- 192 с. Монографія
5. Бортун М.І. Предмет прокурорського нагляду за законністю заведення оперативно-розшукових справ./М.Бортун//Електронний  Науковий часопис Національної академії прокуратури України  – 2016. – № 2. – C. 37–42. 
6. Бортун М. Особливості взаємодії керівника органу прокуратури і прокурора  в кримінальному провадженні  в умовах реформування структури  місцевої прокуратури /М.Бортун // Вicник  пpoкуpaтуpи. – 2016. – № 2. – C. 59–66. 
7. Бортун М. І. Особливості реформування органів прокуратури України / М.І. Бортун //Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015. – № 4. – С. 31–36.
8. Бортун М. Нагляд прокурора  за законністю заведення оперативно-розшукової справи /Бортун М.//Вісник Луганського державного університету внутришніх справ ім.Е.О.Дідоренко – 2016 –   № 1 С.47-53 
9. Бортун М. Взаємодія прокурора зі слідчим, слідчим суддею на стадії досудового розслідування / М. Бортун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 95–100.
10. Бортун М.І.Шляхи удосконалення проведення перевірок при здійсненні оперативно-розшукової діяльності /М.Бортун// Електронний  Науковий часопис Національної академії прокуратури України  – 2016. – № 4. – C. 18–25. 
11. Бортун М. Особливості допиту свідка  на досудовому розслідуванні.// Юридичний Вісник України – 2016  – №481 С.10-11 
12. Бортун М.І. Поняття „розкриття злочину” в контексті положень КПК України.// Юридичний Вісник України – 2016  – № 35 С.12-13
13. Бортун М. Актуальні питання проведення допиту у режимі відеоконференції / М. Бортун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1(34).– С. 64–70.
14. Бортун М.І.Правова основа та форми взаємодії прокурора, слідчого та оперативних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій /М.І.Бортун. –К.: Національна академія прокуратури України. 2014.- 42с.
15. Бортун М. Процесуальні аспекти проведення обшуку / М. Бортун // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 3(15). – С. 28–35 [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/3-2017/bortun. pdf
16. Бортун М. Поняття «взаємодія» в кримінальному провадженні/  М.Бортун// Юридична Україна. – 2017. – № 9-10. – С. 52–58
17. Бортун М. Координаційна діяльність прокурора відповідно до положень ст. 25 Закону України» Про прокуратуру» / М. Бортун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2018. – № 1(53).– С. 21–26.
18. Спеціальне кримінальне провадження в Україні: наук - практ. посіб./ кол. авт.: О.В.Баулін, М.І.Бортун, В.М.Валентій-Гезун, О.В.Геселев та ін.;за ред. Ю.Г.Севрука, А.В.Столітнього, – Київ: Національна академія прокуратури України,2017. – 268с.  
19. Бортун М. Поняття взаємодії в кримінальному провадженні/  М.Бортун// Вісник державної судової адміністрації України. – 2017. – № 3-4. – С. 69–76
20. Бортун М. Особливості реалізації прокурором своїх функцій в кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні/  М.Бортун// Юридична Україна. – 2018. – № 3-4. – С. 57–63
21. Бортун М. Забезпечення ефективності досудового розслідування в контексті останніх зімн до КПК України/  М.Бортун// Юридична Україна. – 2018. – № 5-6. – С. 32–39
22. Бортун М.І. Особливості застосування положень ст.273 КПК України під час досудового розслідування. Юридичний Вісник України – 2019  – № 7 С.6-7
23. Бортун М. Процесуальні особливості застосування засобів, що використовуються під час проведення досудового розслідування  / М. Бортун // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2018. – № 2(18). – С. 37–46 [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/3-2017/bortun. pdf
24. Бортун М. Повноваження прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій/ М.Бортун// Юридична Україна. – 2019. – № 9 – С. 36–41

 

Learning process

Subscribe News
Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28