Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Гринько Сергій Валерійович
Гринько Сергій Валерійович
grinkosv.jpgкандидат юридичних наук, доцент кафедри державо-правових та галузевих правових дисциплін  >>
grinkosv.jpg
кандидат юридичних наук, доцент кафедри державо-правових та галузевих правових дисциплін

  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

  Посада: доцент кафедри державо-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України.

  Освіта: у 1998 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правові аспекти реєстрації прав на землю» (2003 р.).

  Відмінник освіти України (2004 р.).

  Вчене звання доцента кафедри конституційного та адміністративного права присвоєно у 2012 р.

  Сфера наукових досліджень: предмет та система земельного права, правові аспекти реєстрації прав на земельні ділянки, законодавче забезпечення приватизації земельних ділянок, набуття прав на землю, земельні ділянки, правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру України, підстави виникнення земельних правовідносин. Брав участь у розробці проекту Аграрного кодексу України.

  У 1998-2007 рр. працював на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спочатку асистентом, а з 2003 р. – доцентом кафедри трудового, земельного та екологічного права. Був науковим консультантом (координатором) виконання науково-дослідних робіт Міжнародної громадської організації "Євразійська асоціація правничих шкіл та правників" (2008 р.).  У 2013-2014 рр. – доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука Національного університету біоресурсів та природокористування України.

   Із 2008 р. працює в Київському університеті права Національної академії наук України: до 2013 р. – доцентом сектору екологічного права кафедри конституційного та адміністративного права, у 2018-2019 навчальному році - вченим секретарем Київського університету права НАН України, нині – доцентом кафедри державо-правових та галузевих правових дисциплін.

Має 45 друкованих робіт:

  31 з яких наукового та 13 навчально-методичного характеру, 1 індивідуальна монографія, розділи у 2 колективних монографіях, у тому числі 14 наукових статей у фахових виданнях, 4 публікації в науково-практичних коментарях. Крім того, були розроблені та використовувались у навчальному процесі в електронному вигляді: Гринько С.В. Робоча програма з курсу «Правові аспекти приватизації земель». – К.: КУП НАНУ, 2009. – 65 с.; Гринько С.В. Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ, 2009. – 96 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5156 від 15.06.2010)).

Нагороджений/відзначений:

- Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за значний вклад у розвиток юридичного факультету, сумлінну працю, активну громадську роботу, успіхи у навчанні (1999 р.);

- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значний вклад у розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності (№ 81545);

- Відмінник освіти України (2004 р.);

- Подякою судді Конституційного Суду України за підготовку наукового висновку та участь 5 квітня 2005 р. на відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України у висвітленні проблематики у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України (2005 р.);

- Грамотою Київського університету права НАН України (2008 р.);

- Подяками Київського університету права НАН України (2008, 2010 рр.);

- Грамотою Київського університету права НАН України за високі особисті досягнення у професійній діяльності, активну участь у підготовці фахових юристів, сумлінне виконання посадових обов'язків та активну участь у профорієнтаційній роботі університету (2019).

Основні наукові публікації:

1. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.;

2. Гринько С.В. Коментар до статей 202 «Державна реєстрація земельних ділянок», 203 «Облік кількості та якості земель» // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 769-805;

3. Гринько С.В. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 5. – С. 62-73;

4. Гринько С.В. Правові аспекти відмежування реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні // Право України. – 2009. №3. – С.132-135;

5. Гринько С.В. Основные теоретико-правовые предпосылки формирования понятия основания возникновения земельного правоотношения // Науковий часопис «Університетські наукові записки». – Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С.180-202;

6. Гринько С.В. Розділ 2.5. Правові моделі приватизації земельних ділянок в Україні // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг. ред. професора Ю.Л. Бошицького. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – С. 254-295;

7. Гринько С.В. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11 лютого 2010 року № 1878-VI: переваги та недоліки нових редакцій // Часопис Київського університету права. – 2010. № 4. – С.236-341;

8. Гринько С.В. Принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні: Нормативно-правовий аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія "Право" / Ред. кол.: Д.О. Мельничук (голова) та ін. К., 2013. Вип. 182. ч. 2. С.78-90.

Досвід практичної роботи:

- повне юридичне забезпечення розробки детального плану території в населеному пункті, відповідна взаємодія з органами місцевого самоврядування, державними органами, проектними та землевпорядними організаціями (2007 р.);

- легалізація прав на земельні ділянки (юридичний супровід приватизації земельних ділянок за «повною» (у порядку відведення) та «скороченою» (раніше наданих у користування) процедурами (2007 р.));

- підготовка науково-практичних висновків щодо використання земельних ділянок за офіційними запитами судової та виконавчої гілок влади (2004-2007, 2012, 2013 рр.);

- захист земельних прав об'єднання громадян співвласників майна реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства в умовах відсутності, знищення, вірогідної підробки установчих документів та відповідної внутрішньої документації підприємств, задіяних у процесі відповідних реорганізацій (2008 р.);

- проведення наукових інтерв'ю в якості наукового консультанта (координатора) виконання науково-дослідних робіт Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників» (ЕАПШ) (2008 р.);

- юридичне забезпечення зміни цільового призначення земельної ділянки (2012 р.);

- консультування з питань: прибережних захисних смуг, юридичної оцінки незаконності відповідного будівництва, самозахоплення земельних ділянок, правових процедур ремонту доріг у межах населеного пункту, об'єднання земельних ділянок, зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок (2016 р.);

- юридичний супровід вирішення земельно-правових проблем садівничих товариств, пов'язаних з оформленням статутних документів (2016-2017 р.).

Володіє англійською мовою.

Хобі: фотомистецтво (член Всеукраїнської творчої Національної спілки фотохудожників України з 2000 р).

Електронна пошта: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg