Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Холодило Петро Васильович
Холодило Петро Васильович
holodylo.jpgкандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу.  >>
holodylo.jpg
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу.

  Народився у 1985 році в м. Києві

  Освіта: 2007 р. закінчив з відзнакою Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (2017 р. у Національній академії внутрішніх справ захистив дисертацію на тему: «Кримінальне провадження на підставі угод про визнання винуватості», за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність)

Досвід роботи:

  З 2007 року по 2010 рік працював на посадах помічника прокурора, старшого помічника прокурора в органах прокуратури України.

  У період з 2010 по 2013 роки працював на посадах юрисконсульта, провідного юрисконсульта, начальника юридичного відділу в приватному секторі.

  У період з 2013 року по 2017 рік працював партнером (заступником директора) Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "ВІС ЛЕГІС".

  У 2018 році обіймав посаду заступника міського голови міста Буча Київської області.

  З 2019 року - керуючий партнер Адвокатського об’єднання "ЛЕГІСТ".

Наукові публікації:

1.         Холодило П. В. Інститут угод як прояв диференціації кримінальної процесуальної форми в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2014. Вип. 5-2. Т. 3. С. 209–211.

2.         Холодило П. В. Сущность соглашения о признании виновности как дифференциации уголовной процессуальной формы. Право и политика  (Бишкек (Кыргызская Республика). 2015. № 1 (Спец. выпуск). C. 135–140.

3.         Холодило П. В. Призначення процесуального механізму кримінального провадження на підставі угод (аналіз міжнародної практики). Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 1 (7). С. 129–132.

4.         Холодило П. В. Проблеми застосування угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні: міжнародна практика. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2015. Вип. 3-2. Т. 3. С. 278–281.

5.         Холодило П. В. Угода про визнання винуватості. Поняття, зміст та особливості укладання. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. Вип. 2. С. 434–444.

6.         Холодило П. В. Правова природа та сутність угод про визнання винуватості, проблеми їх реалізації в умовах сучасного кримінального процесуального законодавства. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 4. С. 271–276.

7.         Холодило П. В. Компроміси в кримінальному судочинстві: поняття та сутність. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 30–31 жовт. 2015 р.). Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2015. С. 139–141.

8.         Холодило П. В. Характеристика умов і підстав угоди про визнання винуватості. Integrarea Republicii Moldovasi Ucraineiin UE: аspectul juridic: Conferinta Internationala stiintifico-practica (Chisinau, 6–7 noiembrie 2015). Chisinau: Institutulde Cercetari Juridicesi Politice Al Academieide Stiintea Moldovei, 2015. C. 246–248.

9.         Холодило П. В. Умови розвитку інституту угоди про визнання винуватості на основі міжнародного досвіду. Право, держава та громадське суспільство в умовах системних реформ у процесі Євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27–28 листоп. 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпропетр. гуманітарний ун-т, 2015. С. 133–134.

10.       Холодило П. В. Дотримання процесуальної форми в кримінальному провадженні як гарантія забезпечення прав учасників кримінального процесу. Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти: тези доповідей VΙ Всеукр. наук.-практ. (Київ, 24 груд. 2015 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 197–199.

11.       Холодило П. В. Диференціація кримінальної процесуальної форми: поняття та особливості здійснення. Законодавство України та країн ЄС у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лют. 2016 р.). Київ: «ESF», 2016. С. 63–64.

12.       Холодило П. В. Зарубіжний досвід застосування угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту: матеріали Ι Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 11 берез. 2016 р.). Черкаси: Нац. ун-т цивільного захисту України, 2016. С. 232–234.

13.       Холодило П. В. Порядок укладання угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим). Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали VΙΙΙ міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 берез. 2016 р.). Одеса: ОДУВС, 2016. С. 289–290.

14.       Холодило П. В. Кримінальне провадження на підставі угод, як новий інститут кримінального процесу. Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти: зб. тез доп. наук.-теор. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 148–150.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg