Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Ivanov Vyacheslav Mykolayovych
Ivanov Vyacheslav Mykolayovych
varich.jpg
Професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
      Звання, вчені ступені, державна служба:
-    полковник вн.сл.;
-    кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.02. – всесвітня історія);
-    доцент МОН.
Наукові інтереси полягають у дослідженні історії українського права, політичних та правових вчень, історико-правової та конфліктологічної підготовки майбутніх юристів.
Професійну діяльність у галузі освіти та науки розпочав у 1984 році - працював на посадах доцента, професора, завідувача (начальника) кафедри, декана відповідно у Київському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, Київському міжнародного університеті, Міжрегіональній Академії управління персоналом. За вагомий внесок у розвиток юридичної освіти був нагороджений Грамотою Київської міської державної адміністрації, Подякою Міністерства освіти і науки України З 2010 року працює у Київському університеті права НАН України.
Є автором понад 150 статей-термінів у енциклопедичних виданнях, понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі рекомендовані Міністерством освіти і науки України для ВНЗ, серед яких навчальні посібники «Історія держави і права України», «Практикум з історії держави і права України», «Юридична конфліктологія» та ін., публікації у колективних монографіях, збірниках наукових праць, часописах, а саме:
1.    Іванов В.М. Конфліктологічний вимір права // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л. ; Київський університет права НАН України. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 616 с. – С.107-122.
2.    Іванов В.М. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : підручник. / В.М. Іванов -К.: КУП НАНУ, 2013. - 892с. – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/doc/IDPU_Ivanov.pdf
(42,2 д.а.)
3.    Іванов В. М., Іванова О. В. Содежание конфликтологической підготовки студентов-юристов // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (Кошице, Словакия). – 2014. - Vol. 2, № 3. – С. 64-67.
4.    Іванов В. М. Юридичний позитивізм і нові тенденції в розвитку доктрин права // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / за заг. ред.. проф. Бошицького Ю. Л., Київський університет права. К.: вид-во Ліра-К, 2014. – 440 с. -С.10-25.
5.    Іванов В. М. Історично-правові засади еволюції інститутів українського суспільства і держави // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики [Текст]: монографія / Київ. ун-т права ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького]. – Львів вид-во СПОЛОМ, 2015. – 440 с. – С.8-18.
6.    Іванов В. М. Витоки парламентаризму в козацькому державотворенні // Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції: зб. наук. праць / редкол. Бошицький Ю. Л., Литвин М. Р. та ін. К.: вид-во Ліра-К, 2015. – 192 с. – С. 16-21.
7.    Іванов В. М. Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) // Часопис Київського університету права НАН України. – 2015.- №3. – С. 24-28
8.    Іванов В. М. Історія політичних і правових вчень : курс лекцій.- К.: КУП НАНУ, 2016. – 220 с.
9.    Іванов В. М. Риси парламентаризму в козацькому державотворенні. // Часопис Київського університету права НАН України. – 2016. - №3. – С.
33 - 38.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg