Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Teachers >> Ivanov Vyacheslav Mykolayovych
Ivanov Vyacheslav Mykolayovych
varich.jpg
професор кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін
Кандидат історичних наук (1990); доцент (1991). Спеціаліст за фахом «правознавство» (1998 р., Національна академія внутрішніх справ України); за фахом «викладач суспільних дисциплін» (1984 р., Військово-політична академія)
Викладає авторські курси: «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Загальна історія держави і права», «Історія політичних та правових вчень», «Юридична конфліктологія».
Сфера наукових інтересів - історія українського права, історія політичних та правових вчень, юридична конфліктологія.
Наукові та навчально-методичні публікації – понад 100, в тому числі: 2 підручника, 4 навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України; співавторство у 5 колективних монографіях.
Серед останніх публікацій:
•    Становлення європейського праворозуміння в Україні: еволюція методологічних засад // Aktyalne probemy prava Polski I Ukrainy. Gdansk: Widawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2018.
•    Витоки українського конституціоналізму // Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. проф. Ю. Бошицького та проф. Я. Стеліни. – К.: Талком, 2017. - 392 с. - С.36-55.
•    Історія політичних і правових вчень : курс лекцій.- К.: КУП НАНУ, 2016. – 220 с.
•    Риси парламентаризму в козацькому державотворенні. // Часопис Київського університету права НАН України. – 2016. - №3. – С. 33 - 38.
•    Історично-правові засади еволюції інститутів українського суспільства і держави // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики [Текст]: монографія / Київ. ун-т права ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького]. – Львів вид-во СПОЛОМ, 2015. – 440 с. – С.8-18.
•    Нюрнберзький процес: історичне та правове значення (до 70-річчя Міжнародного військового трибуналу) // Часопис Київського університету права НАН України. – 2015.- №3. – С. 24-28.
•    Юридический позитивизм и тенденции эволюции правопонимания // Новите предзикателства пред правото: лятна научна сесия 21 июня 2013 г. Варненски свободен університет «Черноризец Храбр». – Варна ВСУ «Черноризец Храбр», 2014. - 188 с. – С.42-48.
•    Содежание конфликтологической підготовки студентов-юристов // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (Кошице, Словакия). – 2014. - Vol. 2, № 3. – С. 64-67.
•    Юридичний позитивізм і нові тенденції в розвитку доктрин права // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / за заг. ред.. проф. Бошицького Ю. Л., Київський університет права. К.: вид-во Ліра-К, 2014. – 440 с. -С.10-25.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg