Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Home >> About us >> Exhibitions >> КУП НАН України взяв участь у виставці «Сучасна освіта в Україні - 2011»
КУП НАН України взяв участь у виставці «Сучасна освіта в Україні - 2011»

     Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної системи освіти, її конкурентоспроможністю. Україна приєдналась до Болонського процесу. Розпочався новий, динамічний етап модернізації галузі освіти. Одним із основних чинників підвищення якості знань є упровадження у практику навчання інноваційних технологій, оновлення усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних  досягнень науки і техніки.


    Багато навчальних закладів різних рівнів і наукових установ плідно працюють у цьому напрямку, мають вагомі здобутки, позитивний досвід інноваційної роботи.

      У приміщенні Київського Палацу дітей та юнацтва з 16 по 18 лютого вже традиційно проходила одна з найбільш престижних виставок «Сучасна освіта – 2011» в рамках якої прийняли участь понад 200 навчальних закладів різних рівнів акредитації і форм власності України та зарубіжних країн, обласні та міські управління освіти, науково-методичні центри, заклади післядипломної освіти, наукові установи, підприємства, комерційні структури та видавництва, які співпрацюють із системою освіти.

      Упродовж трьох днів на учасників та гостей виставки чекала насиче¬на ділова програма, яка переросла у справжній великий освітянський форум. Основна мета виставки-презентації – інформувати широку педагогічну громадськість, фахівців, органи державної влади і управління про новітні досягнення у галузі освіти, реальний стан упровадження інноваційних технологій у навчальний процес, поповнення Реєстру інноваційних робіт, визначення пріоритетних напрямків і проблем подальшого розвитку освіти.

     Виставка «Сучасна освіта – 2011» є щорічним оглядом здобутків у галузі освіти. Провідні навчальні заклади, представляють на виставці свої досягнення.

     Ця виставка визнана найбільшим і найпрестижнішим за¬гальнодержавним виставковим за¬ходом в освітянській сфері та з кожним роком привертає все більшу увагу ві¬тчизняних та зарубіжних учасників
     Під час виставки проведено 69 різноманітних заходів: презентація інноваційних розробок, обмін досвідом щодо модернізації системи освіти відповідно до вимог Болонської конвенції, семінари, круглі столи, обговорення актуальних проблем навчально-виховного процесу.
     Понад 250 учасників серед яких був і Київський університет права НАН України взяли участь у конкурсі з п'яти номінацій:

  1. Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
  2. Бізнес-школи  – вимога сучасного суспільства.
  3. Застосування сучасних засобів навчання в загальноосвітній школі та професійно-технічній освіті.
  4. Духовний розвиток молоді та фізичне вдосконалення - як необхідна складова виховання та освіти.
  5. Креативний дизайн виставкового стенду та реклама досягнень навчального закладу, установи.
     Також, в цьому році був організований конкурс «Кращий Веб-сайт».
    Близько семи тисяч відвідувачів побували на презентації професійних досягнень освітянських колективів, вищих навчальних закладів та наукових установ; познайомилися з кращим досвідом організації навчально-виховного процесу, сучасними науково-методичними розробками, інноваційними та інформаційними технологіями, авторськими проектами і новою навчальною літературою.
     Під час проведення виставки студенти, школярі та молоді спеціалісти міста мали нагоду ознайомитись із нинішнім становищем ринку праці, визначити спеціальності, на які нині є найвищий попит, отримати інформації про заклади освіти, що готують фахівців з різних спеціальностей. Така широкомасштабна освітянська подія  сприяла не тільки розв'язанню проблем сьогодення у навчанні та виховання молоді, а й визначенню на майбутнє напрямів і шляхів подальшого реформування галузі освіти.

      «Майбутнє нашої країни нерозривно пов'язане з освітою, наукою і виробництвом. І саме ця інноваційна тріада здатна тримати на собі потужну велику державу» - такими словами привітав учасників і гостей виставки Президент Академії педагогічних наук України академік В. Кремень. На виставці було багато гостей із зарубіжних країн і СНД. В. Кремень - пояснив інноваційно–технологічний напрям виставки: «У ХХІ столітті ми маємо жити і працювати в інноваційних умовах. Тобто потрібно готувати молоду людину з інноваційним мисленням, здатну до нової діяльності».

       Київський університет права НАН України упродовж багатьох років приймає активну участь у виставці «Сучасна освіта – 2011».
     Приємно відзначити, що експозиція КУП НАН України викликала зацікавлення в ор¬ганізаторів та відвідувачів виставки, серед яких були високопосадовці, на¬уковці, викладачі, представники духовенства і ЗМІ, студенти, учні, а Президент Академії педагогічних наук України академік В. Кремень  завітав до стенда Київського університету права НАН України та зауважив, що наш вуз був най яскравіше представлений серед усіх учасників цьогорічної виставки.
     Біля нашого стенду постійно відбувалися цікаві бесіди та дискусії, а представ¬ники університету гідно презенту¬вали здобутки навчального закладу. Особливе зацікавлення у відвідувачів викликали наші інноваційні ідеї у сфе¬рі юриспруденції та новітні креативні форми навчання. Участь нашого ВУЗу в цій події дало можливість презентувати найвагоміші творчі надбання та педагогічні інновації, ознайомлювати відвідувачів з найкращим досвідом організації навчально-виховного процесу університету, авторськими проектами, новим поколінням навчальної літератури.

     Під час виставки, Керівник Центру інформаційних технологій О.І. Харченко разом з Завідувачем бібліотекою Т.Ю.Ярошевською провели семінар-презентацію «Впровадження та використання навчально-наукових електронних ресурсів у сучасному університеті» та представили інноваційні розробки навчання, які впроваджені в освітню практику Київського університету права НАН України.

     Результати діяльності університету були високо оцінені і цьогорічним журі виставки. Завдячуючи самовідданій наполегливій праці викладачів і науковців Київського університету права, було досягнуто значних успіхів у модернізації вищої юридичної освіти сучасного рівня.

   
     КУП НАН України та ректор університету Ю. Бошицький були нагороджені:


1. Золотою медаллю переможця в номінації «Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ».
2.    Бронзовою медаллю переможця в номінації «Духовний розвиток молоді та фізичне вдосконалення - як необхідна складова виховання та освіти».
3.  Дипломом виставки «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти».
4. Подяка  ректору КУП НАН України Бошицькому Юрію Ладиславовичу «За плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в Національній системі освіти України».
5. Почесним званням Лідер сучасної освіти  «За багаторічну педагогічну освітню діяльність з модернізації освіти в Україні»
6.  Дипломом конкурсу «Веб-сайт  - обличчя успіху»  «За участь в конкурсі на кращий Веб-сайт навчального закладу»Автор статті: Харченко О.І.

 

Learning process

Subscribe News


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Відео архів цікавих подій

box.jpg